TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Kế hoạch Chương trình Văn nghệ Khoa Công nghệ Hóa học – Năm 2017
18/09/2017

Nhằm Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 – Tạo cơ hội giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa sinh viên trong Khoa, hướng đến xây dựng môi trường học đường văn minh, hình ảnh thân thiện trong các thế hệ sinh viên – Tạo sân chơi bổ ích để sinh viên thể hiện tài năng – Phát hiện nhân tố mới trong phong trào văn nghệ, đẩy mạnh hoạt động văn nghệ của Khoa.

BCH Đoàn Khoa Công nghệ Hóa học lên kế hoạch cho hội diễn văn nghệ sắp đến, Lớp Trưởng/Bí thư các lớp lưu ý kế hoạch.

KE HOACH DU KIEN HOI DIEN VAN NGHE

Thay mặt BCH Đoàn Khoa Công nghệ Hóa học – Bí thư Hoàng Minh Sơn

Đơn vị liên kết