TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Hội thảo Sinh viên – Phổ biến Định hướng và Nội dung Đề tài Nghiên cứu
25/09/2017

Bộ môn Công nghệ Hóa học – Vật liệu tổ chức buổi gặp gỡ sinh viên nhằm phổ biến cho sinh viên về định hướng và nội dung đề tài nghiên cứu trong học kỳ 2017 – 2018.

Địa điểm: phòng V4.04

   

Đơn vị liên kết