TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Hội thảo kỹ năng ứng dụng 4.0 trong cuộc sống, ngày 11/10/2020
02/10/2020
 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

 • Giới thiệu đến sinh viên công nghệ 4.0 với cuộc sống
 • Giúp sinh viên tiếp cận công nghệ , làm quen và hình thành tư duy với 4.0
 • Có được cơ bản kỹ năng 4.0 chuẩn bị cho tương lai
 • Giới thiệu đến sinh viên cơ hội làm thêm bằng ứng dụng 4.0
 • Cơ hội gia tăng thu nhập với thị trường rộng lớn

Yêu cầu:

 • Sinh viên có dùng Smart phone kết nối internet
 • Muốn tìm hiểu chi tiết hơn về ứng dụng 4.0
 1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Thời gian – Địa điểm

 • Thời gian bắt đầu : 9g00 Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020
 • Thời gian kết thúc : 11g00 Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020
 • Địa điểm : Hội trường A7 của trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đối tượng tham gia:

 • Tất cả các bạn sinh viên thuộc trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM – IUH

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 1. Thành phần tham dự

Công ty TNHH Con Con (Control Connect)

 • Ông: Võ Hồng Lĩnh – Giám Đốc

Công ty bảo hiểm Bảo Minh Sông Bé – thành viên TCT bảo hiểm Bảo Minh

 • Ông: Nguyễn Trung Kiên – Giám Đốc

 

 

Đơn vị liên kết