TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Giới thiệu học bổng và trao đổi sinh viên Đại học Sungkyunkwan Hàn Quốc
19/01/2018

Khoa Công nghệ Hóa học tổ chức buổi giới thiệu học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ và trao đổi sinh viên với Trường Sungkyunkwan, Hàn Quốc. Trường Sungkyunkwan đứng thứ 111 thế giới và 18 Châu Á.

Thời gian: 16h00 -17h30 ngày 29/01/2018

Địa điểm: Phòng hợp E2. Trường Đại học Công nghiệp Tp HCM

Thành Phần: Giảng viên, sinh viên đang học, học viên cao học, cựu sinh viên

Trân trọng

Đơn vị liên kết