TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
DANH SÁCH THAM QUAN HỌC TẬP NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ NGÀY 15/10/2020
01/10/2020

DS_Tham_quan_15-10

Ngày 15/10 Hội hóa học Việt Nam sẽ kết hợp với khoa Công nghệ Hóa học tổ chức cho sinh viên năm 2, năm 3 đi tham quan học tập tại nhà máy đạm Phú Mỹ. Các bạn sinh viên có tên trong danh sách yêu cầu kiểm tra lại thông tin. Mọi thay đổi vui lòng thông báo trước ngày 14/10 cho bí thư đoàn khoa, cô Thủy theo sđt : 0962 085 165

Các bạn lưu ý, để đảm bảo sức khỏe trong mùa dịch, tất cả các thành viên trước khi đi tham quan yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào tờ khai y tế, nộp lại cho BTC trước khi lên xe xuất phát. Lưu ý mang khẩu trang trong suốt chuyến tham quan.

TO KHAI Y TE COVID-19

Đơn vị liên kết