TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Chương trình hội nghị Hóa học ứng dụng ngành Hóa , dự kiến
12/03/2019

Kính gửi:  Quí Thầy, Cô, các nhà khoa học, các em sinh viên Khoa Công nghệ Hóa học

Khoa Công nghệ Hóa học thông báo chương trình hội nghị dự kiến. 

Trân trọng !

Tải về và Xem

 

Đơn vị liên kết