TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Bộ môn Hóa dầu thông báo: thời gian kiểm tra cuối khóa với các bạn sinh viên DHHD9
09/06/2017

Bộ môn Hóa dầu thông báo: các bạn sinh viên lớp DHHD9 học môn Thực hành chuyên ngành sẽ kiểm tra cuối khóa vào lúc 13h30 ngày 12/06/2017 tại phòng F0.7 và F2.04. Nội dung và đề cương ôn tập đã được bộ môn thông báo. Đề nghị các bạn thực hiện nghiêm túc theo thông báo này!

Đơn vị liên kết