TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ chuyên ngành KTHH và Hóa phân tích
28/04/2021

Ngày 23/04/2021, khoa Công nghệ Hóa học đã tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ cho 01 học viên cao học khóa 8A ngành Kỹ thuật hóa học và 03 học viên cao học khóa 9AB ngành Hóa phân tích tại phòng F2.10 thuộc khoa Công nghệ Hóa học. Hội đồng xét duyệt đề cương gồm có PGS.TS. Nguyễn Văn Cường, Trưởng khoa CNHH, PGS.TS. Trần Nguyễn Minh Ân, Phó trưởng khoa CNHH, TS. Cao Xuân Thắng, TS. Đoàn Văn Đạt, TS. Lưu Thị Việt Hà, TS. Nguyễn Văn Trọng. Một số thông tin về học viên và đề tài:

  1. Nguyễn Quang Khải, CHHO8A, đề tài: “Tổng hợp vật liệu nano bạc trên nền graphene oxide-polymer
    siêu nhánh ứng dụng làm chất xúc tác và kháng khuẩn” do TS. Cao Xuân Thắng hướng dẫn.
  2. Đỗ Cao Hậu, CHHOPT9B, đề tài: “Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng vật liệu MIL-101(Cr) pha tạp CuFe cho hấp phụ khí CO và tách khí CO/CO2, CO/N2“, do TS. Võ Thế Kỳ và PGS. TS. Nguyễn Văn Cường hướng dẫn.
  3. Lê Đức Hòa, CHHOPT9A, đề tài: “Tổng hợp và ứng dụng vật liệu polymer in dấu ion Fe3O4@SiO2@TiO2 để xác định hàm lượng vết của chì trong mẫu nước”, do TS. Trần Thị Thanh Thúy hướng dẫn.
  4. Phạm Thị Minh Trang, CHHOPT9A, đề tài: “Xác định đồng thời hàm lượng methanol và aldehyde trong đồ uống có cồn”, do TS. Nguyễn Quốc Thắng hướng dẫn.

Đơn vị liên kết