TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Báo cáo hội thảo, phỏng vấn sinh viên K10 cho học bổng thạc sĩ, giảng dạy và hợp tác quốc tế với FCE, IUH của GS Đại học Đài Loan
01/03/2019

Sáng ngày 22 tháng 03 năm 2019, Khoa Công nghệ Hóa học đã tô chức hội thảo khoa học do GS. Ming – Fa Hsieh – Đại học Trung Nguyên Đài Loan (CYCU) về vật liệu y sinh và phỏng vấn sinh viên cấp học bổng Thạc sĩ tại CYCU. Sau đó giáo sư đã tiến hành phỏng vấn sinh viên của Khoa Công nghệ Hóa học (FCE). Giáo sư đã tiến hành phỏng vấn 2 sinh viên của Khóa 10:  Hồ Nguyễn Anh Huy – TOEIC – 890 điểm và Nguyễn Trần Duy Bảo – EILTS – 6.5. GS. Hsieh đánh giá cao kỹ năng tiếng anh và thành tích học tập của 2 bạn sinh viên. Đây là 2 sinh viên có điểm tiếng Anh rất cao và có cơ hội để học chương trình Master  tại CYCU. GS. Hsieh cũng đã lên lớp để dạy môn học Vật liệu y sinh ứng dụng trong cơ thể người ở phòng V.7.5. Lúc 15 giờ cùng ngày GS. Hsieh đã gặp gỡ với Phó Hiệu trưởng-IUH, PGS.TS. Lê Văn Tán, và các trưởng, phó phòng ban chức năng, lãnh đạo khoa Công  nghệ Hóa học, Khoa Công nghệ cơ khí để  thảo luận về vấn đề trao đổi sinh viên, mở ngành Công nghệ y sinh, trao đổi giảng viên. Hai bên thống nhất giáo sư sẽ tư vấn mở ngành vật liệu y sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học hoặc khoa Công nghệ Cơ khí, đồng thời nếu thiếu giảng viên các môn học chuyê ngành sẽ mời giảng viên của CYCU sang tham gia giảng dạy. Trong thời gian sớm nhất hai bên sẽ có những  thảo luận chi tiết hơn về kế hoạch nêu ra trong các vấn đề nêu trên. HIện tại ở FCE của IUH đã có 1 nữ sinh viên, HUi Ying, Li  đang học thạc sĩ của CYCU sang FCE trao đổi sinh viên, làm thực nghiệm tại phòng thí nghiệm F.2.7 từ 18.02.2019 đến 04.03.2019. Một số hình ảnh về hoạt động của GS Hsieh và sinh viên tại  Khoa Công nghệ Hóa học của IUH.Chi tiết về học bổng thạc sĩ, tiến sĩ các em sinh viên có thể xem  chi tiết tại: http://ias2.cycu.edu.tw//

 

 

  GS. Hsieh giưới thiệu về Đại học TRung An                      Giới thiệu học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho  2 sinh viên khóa 10 của FCE

Hình ảnh lên lớp giảng bài của GS. Hsieh                                              Nội dung tiết giàng môn Vật liệu y sinh và ứng dụng

                                      Buổi làm việc của GS với Ban lạnh đạo IUH và các Khoa      

   Sinh viên trao đổi Thạc sĩ tại FCE                                            Viếng thăm địa đạo Củ Chi 

  

Đơn vị liên kết