TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo về trao đổi sinh viên từ CYCU
28/03/2019

Thân gửi: Các em sinh viên đăng ký đi trao đổi sinh viên với Đại học Trung An, Đài Loan (CYCU), 2019

Khoa đã  liên hệ với Đại học Trung An Đài Loan, và nhận được thông báo từ giáo sư Đài Loan là GS. Ming-Fa Hsieh là Giáo sư có quan hệ mật thiết với Khoa và GS đã trả lời mail cho các bạn đăng ký đi CYCU như sau:

Dear Prof. An,

I have forwarded your mail to the office of international affairs of CYCU.
Now I am forwarding it to the Chair of Biomedical Engineering.
According to my experience to host exchange students, here are some guidelines for your references.
1. Foreign senior students carry out research project in BME professor’ lab
2. IUH as a sister university of CYCU, exchange students wont pay bench fee and library access.
3. IUH students will pay for their accommodation on the campus
4. The period of time is around 3-4 month. 
Please communicate with Department chair, Dr. Wen-Tyng Li for more information.
Thanks.
Regards,
Các bạn chờ  tôi làm việc với người  phụ trách và nếu có ý kiến gì xin gửi cho tôi qua email: trannguyenminhan@iuh.edu.vn
Trân trọng.
Đơn vị liên kết