TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo số 3 về chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, 2019 của FCE
09/04/2019

Chào các em sinh viên

Tôi đã liên hệ với các đối tác trường bạn, nhưng kết quả chưa phù hợp với điều kiện học tập và chi phí. Tôi đã liên hệ với 01 trường có quan hệ tốt với Khoa Chúng ta là Đại học  Thammasat University, Thái Lan. Phía đối tác đã chấp nhận 2 sinh viên sang làm nghiên cứu trong 01 tháng, sẽ hỗ trợ nhà ở và tiền 4000 THB nếu sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 3.0 và  IELTS > 5. Thời gian bắt đầu từ 01/07/2019 – 30/07/2019. Bạn nào trong nhóm sinh viên đã đăng ký đi trao đổi sinh viên mà đạt đủ điều kiện trên xin vui lòng liên hệ với Thầy TS. Trần Nguyễn Minh Ân để làm hồ sơ chuẩn bị cho học kỳ hè, 2019 đi làm nghiên cứu ở Đại học Thammasat Thai Lan. Tôi trích lại toàn văn email của đối tác.  

Trân trọng !

___________________________________________________________________

Dear Dr. Minh Ah,

“I welcome IUH students to my group as internship student. I can accept two students which basically support 1 month accommodation.  The internship period should be July 1st-31st. They will be assign to study about the development of catalyst material for high quality biofuel. About GPA and English, should be provided but it is not important. I will additional support THB 4,000,If they have GPA>3.00/4.00 and IELTS > 5”.
Đơn vị liên kết