TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo lần 2 hội thảo Hóa học và ứng dụng năm 2019.
17/04/2019

Kinh gửi:

  • Nhà khoa học trong và ngoài nước; Quí Thầy, Cô Khoa Công nghệ Hóa học
  • Các học viên cao học, Thạc sĩ, Tiến sĩ; Các em sinh viên Đại học K11 ngành Công nghệ hóa học và Kỹ thuật phân tích

Khoa Công nghệ Hóa học thông báo lần 2 hội thảo quốc tế Hóa học và ứng dụng năm 2019 của FCE-IUH

1. Hướng dẫn viết bài đăng tạp chí IUH: TapchiKHCN-AuthorGuidelines

2. Chương trình hội nghị: Conferrence_program_16042019

3. Mẫu temple của tạp chí:Author_guidelines_for_jst_submission_-_new2016 (2)

4. Tóm tắt dành cho các khách mời báo cáo tại phiên toàn thể hoặc các tiểu ban hội nghị: abstract_speaker

5. Sinh viên báo cáo poster đăng ký theo đường dẫn: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuWYgeNmLFe4_oet0Pm2O_7gn-lB2NvbPA-0YeNJUp4/edit#gid=424609012

Tải về và Xem

Trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài đăng tạp chí IUH và tham dự hội nghị quốc tế về Hóa học và ứng dụng ngành Hóa 2019 của FCE-IUH.

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết