TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU GIỪ CÁC GIÁO SƯ ĐẠI HỌC YEUNGNAM VÀ KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
13/12/2019

HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU GIỪ CÁC GIÁO SƯ ĐẠI HỌC YEUNGNAM VÀ KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế trao đổi học thuật, nâng cao khả năng công bố quốc tế, trao đổi hướng nghiên cứu, viết bài quốc tế công bố chung giữa Đại học Yeungnam Hàn Quốc và Khoa Công nghệ Hóa học, Đại học Công nghiệp Tp. HCM. Ngày 06 tháng 12 năm 2019 vào lúc 13 giờ 30 phút đến 17 giờ cùng ngày, tại phòng nghiên cứu số 3, Khoa Công nghệ Hóa học và Đại học Yeungnam Hàn quốc sẽ có buổi hội thảo báo cáo các khuynh hướng nghiên cứu quan tâm hiện nay trên thế giới như Kỹ thuật hiện đại tổng hợp nano oxide kim loại có sự hỗ trợ vủa vi sóng và các nghiên cứu hình thái học; Các hợp chất khung kim loại hữu cơ áp dụng hấp phụ khí trong xử lý môi trường; Hợp chất khung kim loại hữu cơ xúc tác quang hóa; Xúc tác quang hóa và vật liệu có kích thước nano 2 chiều để sản xuất nhiên liệu hydro. Các báo cáo của giáo sư tham gia hội thảo: Patnamsetty Chidanandha Nagajyothi, Devarayapalli Kamakshaiah Charyulu là các Giáo sư từ Ấn độ đang nghiên cứu tại Hàn quốc và TS. Võ Thế Kỳ Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học, nghiên cứu sau Tiến sĩ tại đại học kỹ thuật Kyung Hee Hàn quốc. Hội thảo sẽ trình bày và thảo luận các báo cáo chuyên đề sâu hiện nay đang được giới khoa học trong và ngoài nước quan tâm như:

  1. Prof. Dr. PATNAMSETTY CHIDANANDHA NAGAJYOTHI: Title: Microwave assisted synthesis of ternary metal oxide nanoparticles and their morphological studies;
  2. VO THE KY: Title: Metal –organic frameworks (MOFs)–based materials for CO, VOCs adsorption and separation; 
  3. Prof. Dr. VATTIKUTI SURYA VEERENDRA PRABHAKAR: Title: 2D TMDs photocatalyst for hydrogen production;
  4. Prof. Dr. DEVARAYAPALLI KAMAKSHAIAH CHARYULU: Title: Metal Organic Frameworks as Emerging photocatalyst.

CV_new_28112019

Program_Seminar_VN_IND_PROF_06122019_13H30

 

Đơn vị liên kết