TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Hội thảo hợp tác giữa FCE-IUH và New Mexico Tech – Mỹ
20/02/2019

Sáng ngày 14 tháng 02 năm 2019, Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ Hóa học đã có buổi thảo luận hợp tác với Đại học New Mexio Tech- Mỹ để bàn về chương trình hợp tác nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên và có thể thực hiện chương trình đào tạo kỹ sư ngành công nghệ hóa dầu, 2 năm tại Khoa Công nghệ Học (FCE) của IUH  và 2 năm cuối học tại Đại học New Mexio Tech. Về phía đại học kỹ thuật Mexico – Mỹ có Giáo sư Lorie Liebrock –  HIệu trưởng trường Khoa học máy tính và kỹ thuật; TS. Nguyễn Công Tấn- Khoa kỹ thuật dầu khí; Ông Robert S. Batch – Giám đốc trung tâm nghiên cứu và thu hồi dầu khí; Ông Michael Voegert – Giám đốc trung tâm hỗ trợ sinh viên quốc tế và điều phối viên chương trình quốc tế. Khoa Công nghệ Hóa học (FCE) của IUH  có PGS.TS. Nguyễn Văn Cường- Trưởng khoa, TS. Trần Nguyễn Minh Ân- Phó khoa, Ths. Nguyễn Hữu Trung – Phó khoa  và TS. Bạch Thị Mỹ HIền- Trưởng bộ môn công nghệ lọc hóa dầu. Hai bên đã  giới thiệu về khoa và hướng tới hợp tác nghiên cứu khoa học hoặc mở hướng đào tạo nếu sinh viên có nhu cầu cao, trong lần gặp gỡ kế tiếp sẽ đi đến thảo luận chi tiết hơn, chi phí cho chương trình học 2 năm cuối ở tại Đại học New Mexico khoảng 20.000 USD học phí cho các khóa học chưa kể sinh hoạt phí. Ngành kỹ sư hóa dầu của đại học Mexico được thành lập từ 1930 trên 80 năm đào tạo kỹ sư hóa dầu và có đào tạo thạc si, tiến sĩ. Chi tiết các bạn sinh viên có thể tham khảo websaite: http://nmt.edu/academics/petreng/index.php. 

 

  

 

Đơn vị liên kết