TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Kế hoạc hoạt động khoa học của Khoa Công nghệ Hóa học thuộc tiểu ban phổ biến kiến thức- Hội hóa học Tp.HCM, 2019
07/03/2019

Kính gửi:

  • Thầy, Cô khoa Công nghệ Hóa học
  • Các bạn sinh viên

Kế hoạch hoạt động khoa học  của Khoa Công nghệ Hóa học thuộc hội Hóa học Tp.HCM, tiểu ban phổ biến kiến thức về các hoạt động phổ biến kiến thức Hóa học của tiểu ban trong năm 2019.

Trân trọng !

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết