TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo về nộp cuốn báo cáo thực tập và bảng điểm danh của doanh nghiệp
14/01/2019

Thân gửi các bạn sinh viên lớp DHPT11A!

Bộ môn phân tích sẽ nhận 01 cuốn báo cáo thực tập (theo đúng form quy định của Khoa-có đóng dấu tròn của doanh nghiệp) và 01 bảng điểm (bản photo) của doanh nghiệp. Lưu ý: bảng điểm chính được đóng vào cuốn báo cáo thực tập.

  • Thời gian nhận: 15g đến 16g30 ngày 17/01/2019
  • Địa điểm nhận: F0.02
  • GV nhận: Cô Bùi Thị Thu Thủy

Các bạn lưu ý ký tên vào bảng danh sách đã hộp cuốn báo cáo và bảng điểm của doanh nghiệp.

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học thực tập tốt nghiệp.

Trân trọng.

Bộ môn Kỹ thuật phân tích

Đơn vị liên kết