TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo số 1 hội thảo Hóa học và ứng dụng năm 2019
07/03/2019

Kính gửi:

  • Quí Thầy, Cô Khoa Công nghệ Hóa học
  • Nhà khoa học trong và ngoài nước 
  • Các học viên cao học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
  • Các em sinh viên Đại học K11 ngành Công nghệ hóa học và kỹ thuật phân tích

Khoa Công nghệ Hóa học thông báo lần 1 hội thảo hóa học và ứng dụng năm 2019. 

Trân trọng !

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết