TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Phỏng vấn sinh viên cho học bổng internship tại Đại học Thamasat Thái Lan trong học kỳ hè 2019
21/05/2019

Thông báo: 

Hai bạn sinh viên:

  1. Đoàn Thị Mỹ Hội 
  2. Đồng Ngọc Thanh 

Sau khi tôi viết thư gửi đến GS trưởng khoa, thì GS Khoa Hóa học đại học Thamasat đồng ý nguyên tắc  cho phép 2 bạn đến Thái Lan làm internship (1 tháng) tại PTN, 2 bạn chuẩn bị phỏng vấn với GS. Chanatip Smart đến từ Đại học Thamasat Thái Lan  trong ngày hội thảo khoa học quốc tế của Khoa 27/05/2019, chi tiết liên hệ Thầy Trần Nguyễn Minh Ân.

Trân trọng

Đơn vị liên kết