TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Kết quả xét duyệt Học bổng của Doanh nghiệp và Cựu sinh viên cho Sinh viên khoa Công nghệ Hóa học học kỳ 2 năm học 2018-2019
05/03/2019

Cuộc họp xét duyệt ” Học bổng của Doanh nghiệp và Cựu sinh viên cho Sinh viên khoa Công nghệ Hóa học học kỳ 2 năm học 2018-2019″ diễn ra vào ngày 05/03/2019. Tổng hồ sơ nhận được: 5 hồ sơ.
Khoa Công nghệ Hóa học quyết định cấp học bổng/ hỗ trợ cho các sinh viên theo danh sách đính kèm.
Buổi trao học bổng-hỗ trợ sẽ diễn ra cùng lễ trao giải Hội thao sinh viên của Khoa (dự kiến cuối tháng 3/ đầu tháng 4).

 

 

xet_hb_doanh_nghiep

Đơn vị liên kết