TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Hội thảo vật liệu cấu trúc nano hiện nay
28/12/2020

Trong khuôn khổ hợp tác trao đổi sinh viên, nâng cao năng lực đào tạo sau đại học và cải tiến công bố quốc tế giữa Khoa Hóa học Đại học khoa học Huế và Khoa Công nghệ Hóa học, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo vật liệu MOF cấu trúc nano và xu hướng tổng hợp vật liệu theo hướng xanh đã diễn ra vào lúc 13 giờ 00 ngày 26 tháng 12 năm 2020 tại phòng Nghiên cứu số 1- ĐHCN Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Đại học khoa học Huế có GS.TS. Đinh Quang Khiếu – Trưởng khoa Hóa học Đại học Khoa học Huế. Về phía Đại học Công nghiệp Tp. HCM, Khoa Công  nghệ có PGS.TS. Nguyễn Văn Cường- Trưởng Khoa, TS. Trần Nguyễn Minh Ân- Phó trưởng khoa, ThS. Nguyễn Hữu Trung- Phó trưởng khoa. Báo cáo viên: GS.TS. Đinh Quang Khiếu- Trưởng khoa Hóa học, Đại học khoa học Huế, TS. Võ Thế Kỳ, TS. Trần Nguyễn Minh Ân và TS. Cao Xuân Thắng. Giảng viên tham dự: TS. Trần Thảo Quỳnh Ngân, TS. Võ Thành Công, TS. Đoàn Văn Đạt, TS. Lưu Thị Việt Hà, ThS, Trần Hoài Đức, ThS. Trương Thị Kim Ngân cùng một số giảng viên, học viên cao học và đại học tham dự.

Hội thảo đã được nghe nhiều báo cáo có hướng nghiên cứu rất hay về phương pháp tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại (MOF) trong điều kiện có hỗ trợ của vi sóng, siêu âm có nhiều ưu điểm so với các phương pháp truyển thống, tận dụng các nguồn khoáng của địa phương để giải quyết các vấn đề hiện tại: xử lý khí, lưu trữ khí, xử lý ô nhiễm nước thải ngành dệt nhuộm, thuốc trừ sâu, kháng sinh và các vấn đề khác liên quan đến giải pháp để công bố quốc tế tốt hiện nay trong lĩnh vực MOF. Các báo cáo liên quan đến tổng hợp khung hữu cơ kim  loại đã cho thấy công bố rất tốt và tiềm năm của giảng viên TS. Võ Thế Kỳ, lĩnh vực này đã có nhiều công bố quốc tế có hệ số tác động (IF) cao trong năm 2020-2020 là sự kết hợp giữa giáo sư nước ngoài ở Đại học Kyung Hee – Hàn quốc và giảng viên ThS. NCS Lê Văn Nhiều của  khoa CNHH đang theo học TS ở đại học này. Báo cáo của GS.TS. Đinh Quang Khiếu đề cập đến sự phát triển của vật liệu MOF và xu hướng công bố quốc tế về lĩnh vực này  trong tương lai, định hướng ứng dụng trong phân tích điện hóa để phân tích dược phẩm, môi trường. Báo cáo của TS. Trần Nguyễn Minh Ân về hướng tổng hợp hữu cơ áp dụng docking áp dụng trong tổng hợp thuốc ức chế tế bào ung thư, ức khế khuẩn, nấm  trong vitro và cải thiện khả năng công bố quốc tế của các bài báo này trong tổng hợp hữu cơ. Báo cáo của TS. Cao Xuân Thắng về tổng hợp polymer theo hướng xanh (chất lỏng ion) áp dụng trong phản ứng Dien- Alder trên cơ sở của Graphene và ứng dụng trong xử lý môi trường. Một số vấn đề tồn tại của hội thảo là công bố vật liệu này là vật liệu tiên tiến xu hướng tổng hợp khó, thiết bị đo khá nhiều cần phải kết hợp thiết bị trong và ngoài trường, trong nước và ngoài nước. Hội thảo được các đồng nghiệp đánh giá thành công đa dạng và đề xuất hướng nghiên cứu hay. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Mình và Đại học Khoa học Huế- Khoa Hóa học sẽ tiếp tục kết hợp trong đào tạo sau đại học, công bố quốc tế và trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo ngành Công nghệ Hóa học ở bậc đại học.

TS. Võ Thế Kỳ, báo cáo ở hội thảo- phòng NC số 1.

GS.TS.  Đinh Quang Khiếu trình bày báo cáo ở hội thảo.

Đơn vị liên kết