TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Hội thảo nghiên cứu khoa học và ứng dụng ngành Hóa 2018
22/04/2018

THÔNG BÁO 

 V/v Tổ chức Hội thảo khoa học “HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG NGÀNH HÓA”

Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Tp HCM và Hội Hóa học Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học ngành Hóa: HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG NGÀNH HÓA.

 MỤC TIÊU CỦA HỘI THẢO

Quy tụ các nhà Khoa học, doanh nghiệp, chuyên gia và sinh viên nghiên cứu về lĩnh vực Hóa học, để công bố các kết quả nghiên cứu, ứng dụng Khoa học phục vụ nhu cầu thực tế xã hội. Đây cũng là dịp để các nhà Khoa học, doanh nghiệp và sinh viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học, học tập, quản lý doanh nghiệp. Hội thảo được tổ chức hàng năm nhằm giúp cho sinh viên và  giảng viên khoa Công nghệ hóa học có sự gắn kết tích cực, cập nhật kiến thức và phát triển mạnh mẽ với cộng đồng Hóa học Viêt Nam và Quốc tế.

NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO

 1. Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng hóa học
 2. Kỹ thuật xúc tác và phản ứng
 3. Năng lượng tái tạo
 4. Kỹ thuật môi trường
 5. Hóa chất ứng dụng công nghiệp và nông nghiệp
 6. Khoa học và công nghệ vật liệu

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 1. Giảng viên, sinh viên, học viên Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp TP HCM và các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu;
 2. Doanh nghiệp, các chuyên gia quản lý, hoạt động trong lĩnh vực hóa học;
 3. Yêu cầu toàn bộ sinh viên cao đẳng KOSEN (CDHO17AKS) phải tham gia viết báo cáo dạng tóm tắt;
 4. Sinh viên Đại học K10 đang thực hiện luận văn tốt nghiệp và sinh viên thực hiện đề tài NCKH cấp trường khuyển khích nộp tóm tắt.

MỘT SỐ THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỘI THẢO

 1. Thời gian và địa điểm

– Thời gian: Ngày 4 tháng 6 năm 2018

– Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp TP HCM, 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp Tp HCM

 1. Thể lệ gửi bài tham dự

 a. Nộp tóm tắt đăng trong Kỷ yếu Hội thảo (Bằng tiếng việt hoặc tiếng anh)

Các bài báo dạng tóm tắt nghiên cứu sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo. Bài báo dạng tóm tắt tối đa 01 trang A4 phải trình bày theo đúng quy định của của bài báo dạng tóm tắt (Tiêu đề, tên tác giả, địa chỉ, tóm tắt nội dung chính, hình vè và tài liệu tham khảo (nếu có)) (xem hướng dẫn trong mẫu).

b. Người nhận

– Hạn cuối cùng gửi Báo cáo tóm tắt dưới dạng file word theo địa chỉ email trước ngày 24/05/2018:

 – TS. Văn Thanh Khuê; Điện thoại: 0913663650; Email: vanthanhkhue@iuh.edu.vn

c. Báo cáo poster

– Các sinh viên Đại học khuyển khích tham gia nộp tóm tắt và thực hiện báo cáo poster đối với tất cả các dạng đề tài. Điểm báo cáo poster theo công bố trên rubrics của môn luận văn tốt nghiệp là: 0-2 điểm;

– Các sinh viên tham gia báo cáo tại hội thảo sẽ được trao 01 giấy chứng nhận có báo tại hội thảo để phục vụ cho bổ túc hồ sơ xin việc sau này;

– Phí tham dự Hội nghị: Miễn phí.

d. Tài trợ, ủng hộ

 Ban tổ chức Hội thảo kêu gọi sự ủng hộ và tài trợ của các các tổ chức, các đơn vị, các doanh nghiệp và các cá nhân tài trợ, ủng hộ, giúp đỡ về vật chất để cho Hội thảo thành công tốt đẹp.

 Ban tổ chức Hội thảo sẵn sàng tạo điều kiện để các Công ty, các nhà sản xuất liên quan đến lĩnh vực hóa học được triển lãm và giới thiệu sản phẩm tại Hội thảo, cũng như được quảng cáo bằng hình ảnh in trong Kỷ yếu của Hội thảo.

Thông báo hội thảo: 

Tải về và Xem

Hướng dẫn viết báo cáo tóm tắt: 

Đơn vị liên kết