TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo về việc phân công hội đồng Thực tập tốt nghiệp cho lớp ĐHPT13A
15/10/2020

Thông báo

Về việc nộp quyển Báo cáo thực tập và Lịch Hội đồng chấm Thực tập tốt nghiệp ĐHPT13A

1. Nộp quyển Báo cáo thực tập:

Các em sinh viên lớp DHPT13A, DHPT11A_HL nộp 1 quyển Báo cáo thực tập cho nhóm của mình và nộp Rubrics chấm của doanh nghiệp (Bản chính) cho thầy Nguyễn Quốc Thắng từ 8h – 10h ngày Thứ 4 (21.10.2020), tại F0.02

2. Lich Hội đồng chấm Thực tập tốt nghiệp

Lớp sẽ phân thành 10 hội đồng:

  • Các hội đồng 1, 2, 4, 5 bắt đầu từ 7h20 ngày 25/10/2020; 
  • Các hội đồng từ 6, 7, 8, 10 bắt đầu từ 12h30 ngày 25/10/2020;
  • Riêng hội đồng số 3 và 9 bắt đầu từ 7h20 ngày 22/10/2020 tại phòng F2.10

Sinh viên xem phân công hội đồng trong Danh sach Sinh vien Bao cao hoi dong DHPT K13.

Vì mức độ quan trọng của học phần, sinh viên tự trang trí phòng hội đồng sao cho đơn giản nhưng trang trọng.

Chúc các em có một buổi báo cáo thuận lợi và thành công.

Đơn vị liên kết