TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo về việc đóng học phí HK2 (2019-2020)
16/12/2019

Đến 16h30 ngày 22/12/2019 là hết hạn thu học phí của HK2 (2019-2020) và ngày 24/12/2019 Nhà trường sẽ đẩy đồng loạt các sinh viên chưa đóng học phí ra khỏi LHP (ngoại trừ các bạn đăng ký học cải thiện sẽ không đẩy ra).

Do vậy:
1. SV nào chưa đóng tiền tranh thủ lên phòng TCKT (trệt nhà E) để hoàn tất thủ tục đóng học phí

2. SV nào chưa kịp chuẩn bị đủ tiền học phí thì làm theo hướng dẫn riêng của khoa như sau:

– SV tự viết đơn tay (hoặc đánh máy – không có mẫu này tại nhà C)

“Đơn xin đóng học phí nhiều đợt”

– Ghi trong đơn xin được gia hạn đóng học phí làm 3 đợt, mỗi đợt ghi chính xác ngày nào sẽ đóng và số tiền sẽ đóng trong mổi đợt đó là bao nhiêu
– In kèm theo nộp cùng với đơn là: lịch học của HK2
– Nộp toàn bộ hồ sơ đơn về phòng TCKT để được ký xác nhận nếu được duyệt
– Photo đơn làm 3 bản: 1 bản nộp cho phòng TCKT, 1 bản nộp cho phòng Đào tạo, 1 bản lưu để đóng tiền tiếp cho các kỳ sau. Riêng bản gốc cần xin lại sau khi ký duyệt và phải lưu kỹ (trường hợp bị đẩy tên ra khỏi LHP sau này thì còn có minh chứng để xin vào lớp lại)

Đơn vị liên kết