TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo về việc đăng ký và đóng tiền môn Khóa luận tốt nghiệp, HK2 (2021-2022)
11/11/2021

Các sinh viên có tên trong quyết định phân công đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2021-2022 (QĐ ngày 22/10/2021) và sinh viên làm KLTN năm 2020-2021 (đã có nộp đơn xin bảo lưu cho khoa trước 30/11/2021) phải đăng ký học phần và đóng tiền cho môn Khóa luận tốt nghiệp giống như tiến độ đăng ký học phần của HK2 (2021-2022)

Khoa chỉ xếp lịch bảo vệ hội đồng cho SV có đăng ký và đóng tiền môn KLTN. SV nào không đóng sẽ bị hủy quyết định vào tuần thứ 2 sau kỳ nghỉ tết âm lịch (là tuần rà soát giữa kỳ cho đề tài KLTN hàng năm)

Sinh viên lưu ý thực hiện đúng thông báo, khoa không giải quyết các trường hợp quên đăng ký quên đóng tiền hoặc bất cứ lý do nào.

 

Đơn vị liên kết