TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo v/v mở lớp ghép cho hệ CLC học chung với hệ đại trà
04/12/2019

Phòng đào tạo thông báo về việc mở lớp ghép cho hệ CLC học chung với hệ đại trà như sau:

Kể từ HK2 (2019-2020) tất cả sinh viên lớp chất lượng cao khi muốn xin học ghép với các lớp hệ đại trà cần phải làm đơn cam kết chấp nhận học lớp ghép với hệ đại trà, cụ thể như sau:

B1: Sinh viên muốn đăng ký học các lớp ghép với hệ đại trà, vui lòng nộp “đơn xin đăng ký học ghép” – (mua ở nhà C)

B2: ghi mã lớp ghép muốn học ghép và thời gian học

B3: ghi phần lý do xin ghép: “em cam kết muốn học với lớp đại trà” và

– Các em lớp chất lượng cao có thể gom nhau lại viết cùng 1 đơn đại diện, phía sau tờ đơn ghi danh sách tên, mã SV, lớp của mỗi ngời và mỗi người đều ký tên ngay dòng danh sách của mình.

– Riêng đối với HK2 trong danh sách các lớp được mở ghép (đính kèm) thì thời gian nộp đơn chậm nhất là 11h ngày 09/12/2019 cho giáo vụ khoa

Bạn nào không làm đơn xem như không muốn học ghép >> giáo vụ buộc phải hủy tên ra khỏi lớp để tránh ảnh hưởng đến các bạn có làm đơn.

Đơn vị liên kết