TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo v/v đăng ký bổ sung đề tài đợt cuối của năm 2021-2021
02/10/2021
  • Thời gian đăng ký bổ sung: đến 23 giờ 59 phút ngày 04/10/2021
  • Dành cho SV chưa đăng ký hoặc không được GV nhận ở đợt 1
  • Sinh viên cần liên lạc trước với giáo viên để xin nhận đề tài, tránh tình trạng trùng đề tài như lần 1
  • Link đăng ký: Click vào đây

Danh sách sinh viên cần phải đăng ký lại đề tài do giáo viên không nhận ở đợt 1:

STT Họ và tên Mã SV Lớp
1 Hoàng Thị Hồng Nhung 18026561 DHHC14A
2 Huỳnh Phát Đạt 18043741 DHHC14A
3 Lương Thị Thuỳ Trang 18044411 DHHC14A
4 Trần Trường Sinh 18044631 DHHC14A
5 Đoàn Việt Hòa 18049901 DHHC14B
6 Phạm Thị Kiều Nhi 18067561 DHHC14B
7 Lê Xuân Tuấn Đạt 17027471 DHHO13ATT
8 Huỳnh Kim Phụng 18057761 DHHO14ATT
9 Lê Thành Đạt 18033881 DHHO14ATT
10 Phạm Chí Đức 18099871 DHHO14ATT
11 Võ Minh Nhân 18069441 DHHO14ATT
12 Đào Nhật Anh 18019691 DHPT14
13 Trần Thị Mỹ Duyên 18069281 DHPT14
14 Đoàn Thị Bích Ngọt 17109221 DHVC13A
15 Võ Nguyễn Minh Thư 17081901 DHVC13A
16 Hồ Việt Hưng 18039211 DHVC14
17 Phạm Lê Quang Hải 18087781 DHVC14

Danh sách đề tài cho đăng ký đợt bổ sung

(Lưu ý: sinh viên không làm việc trước với GV mà bị GV loại lần cuối này sẽ không làm KLTN trong năm nay. Số điện thoại của GV đã được công bố trong lần đăng ký đầu tiên, vui lòng xem lại)

Mã đề tài Giảng viên hướng dẫn Tên đề tài Số lượng SV bổ sung
HD/2021-165 ThS. Khưu Châu Quang Nghiên cứu hệ kết tinh liên tục Stirred-tank 1
HD/2021-166 ThS. Khưu Châu Quang Tính toán mô phỏng quá trình chưng cất dầu thô 1
HD/2021-167 ThS. Khưu Châu Quang Tính toán mô phỏng quá trình reforming xúc tác 1
HD/2021-174 ThS. Trần Ngọc Thắng Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Ni trên chất mang cho phản ứng chuyển hóa methane (khí thiên nhiên) thành Hydro. Khảo sát ảnh hưởng của loại chất mang đến hoạt tính của xúc tác. 3
HH/2021-029 TS. Đặng Hữu Phúc
(khoa cơ bản)
Nghiên cứu và chế tạo  photoanode TiO2/CdS/CdSe:Cu2+/ZnS ứng dụng trong pin mặt trời chấm lượng tử. 2
HH/2021-030 TS. Đặng Hữu Phúc
(khoa cơ bản)
Nghiên cứu và chế tạo điện cực quang anode TiO2/Cds/ Graphene quantum dots /Cd1-XMnxSe/ZnS định hướng ứng dụng trong pin mặt trời chấm lượng tử 2
HH/2021-031 TS. Đặng Hữu Phúc
(khoa cơ bản)
Nghiên cứu và chế tạo điện cực catốt Cu2S /FTO ứng dụng trong pin mặt trời chấm lượng tử. 2
HH/2021-032 TS. Đặng Hữu Phúc
(khoa cơ bản)
Tổng hợp và tăng cường hoạt chất quang xúc tác quang của hợp chất TiO2:Ag3PO4 2
HH/2021-054 TS. Nguyễn Minh Quang Thiết kế, sàng lọc và phát triển các dẫn xuất có hoạt tính kháng ung thư gan (HepG2) từ rễ cây bạch hoa xà (Plumbago zeylanica Linn) sử dụng các kỹ thuật mô phỏng và hóa học tính toán. 1
HH/2021-055 TS. Nguyễn Minh Quang Xây dựng các mô hình QSAR và sử dụng kỹ thuật Docking phân tử để tìm kiếm các dẫn xuất Thiazole mới có hoạt tính kháng ung thư vú (MCF-7) 1
HH/2021-066 TS. Phạm Quỳnh Thái Sơn Nghiên cứu tương tác giữa phức kim loại và DNA bằng hóa tính toán nhằm sàng lọc đối tượng làm thuốc kháng ung thư theo cơ chế ức chế men telomerase 1
HH/2021-067 TS. Phạm Quỳnh Thái Sơn Nghiên cứu tương tác giữa ligand hữu cơ và DNA bằng hóa tính toán nhằm sàng lọc đối tượng làm thuốc kháng ung thư theo cơ chế ức chế men telomerase 1
HH/2021-104 ThS. Bùi Thị Diễm Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp kim loại Ag, Cu đến tính chất và cấu trúc của hạt nano  ZnSe được tổng hợp trong môi trường nước 1
HH/2021-105 ThS. Bùi Thị Diễm Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp kim loại Al, Cu đến tính chất và cấu trúc của hạt nano  ZnSe được tổng hợp trong môi trường nước 2
HH/2021-111 ThS. Khưu Châu Quang Nghiên cứu hệ kết tinh liên tục Stirred-tank 1
HH/2021-112 ThS. Khưu Châu Quang Nghiên cứu phân tích tính chất hóa lý của các cấu trúc tinh thể Glycine 1
HH/2021-113 ThS. Khưu Châu Quang Thiết kế, chế tạo mô hình chuẩn độ pH/ mV bán tự động 1
HH/2021-119 ThS. Lê Trọng Thành Khảo sát hệ dưỡng chất trồng cây thủy canh 3
HH/2021-120 ThS. Lê Trọng Thành Khảo sát quá trình đánh bóng điện hóa nhôm 3
HH/2021-121 ThS. Lê Trọng Thành Nghiên cứu điều chế và ứng dụng mangan dioxit 3
HH/2021-122 ThS. Nguyễn Hữu Trung Thiết lập và phát triển công cụ tính toán, thiết kế hệ thống và thiết bị chưng cất 2
HH/2021-123 ThS. Nguyễn Hữu Trung Tổng hợp vật liệu polyme phân hủy sinh học và ứng dụng trong sản xuất phân bón thông minh 2
HH/2021-124 ThS. Nguyễn Hữu Trung Nghiên cứu mô hình giải phóng chất dinh dưỡng của phân bón nhả chậm 2
HH/2021-142 ThS. Trần Hoài Đức Tính toán, thiết kế phân xưởng sản xuất sơn 1
HH/2021-143 ThS. Trần Hoài Đức Cải tiến mô hình trao đổi nhiệt quy mô phòng thí nghiệm 3
HH/2021-146 ThS. Trần Hữu Hải Nghiên cứu biến tính đất sét (bentonite) làm chất tạo lì cho son 1
PT/2021-225 ThS. Hồ Văn Tài Khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến độ đúng của quy trình phân tích xác định phốt pho trong nước  bằng phương pháp trắc quang 1
PT/2021-226 ThS. Hồ Văn Tài Ứng dụng MS-EXCEL, nghiên cứu khảo sát, tối ưu hóa qui trình xác định sắt trong nước  bằng phương pháp trắc quang. 1
PT/2021-227 ThS. Hồ Văn Tài Khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến việc xác định tổng hàm lượng Crom trong nước thải bằng phương pháp trắc quang 1
PT/2021-228 ThS. Khưu Châu Quang Thiết kế, chế tạo mô hình chuẩn độ pH/ mV bán tự động 1
PT/2021-229 ThS. Nguyễn Hữu Trung Phát triển và ứng dụng phương pháp phân tích hình ảnh để đánh giá chất lượng sản phẩm giấy và dệt – nhuộm 2
Đơn vị liên kết