TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo tổ chức hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp sớm, tạo điều kiện cho sinh viên thi cao học 2020
30/06/2020
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên K12 chuyên ngành Hóa phân tích có thể tham dự kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 7/2020, Khoa Công nghệ Hóa học quyết định mở Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp sớm hơn dự kiến cho các sinh viên này.
Các bạn sinh viên phải đạt điều kiện:
– Đã tích lũy gần như đầy đủ tất cả các học phần (chỉ còn chờ thi các môn học kỳ cuối này)
– Có chứng chỉ anh văn thỏa mãn điều kiện tốt nghiệp đại học.
Sinh viên có nguyện vọng bảo vệ sớm, xin vui lòng liên lạc với thầy Đạt để lập danh sách.
Số đt: 098.927.55.88
Email: doanvandat@iuh.edu.vn
Đơn vị liên kết