TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo thời gian nộp cuốn Khóa luận tốt nghiệp, lớp DHHO15AVL
04/01/2021

Theo tiến độ đào tạo của lớp DHHO15AVL, HK1 này đang là học kỳ cuối của lớp. Khoa thông báo thời gian nộp cuốn báo cáo và lịch bảo vệ KLTN của DHHO15AVL như sau:

– Đợt 1: cho những sinh viên đã hoàn thành KLTN và đủ điều kiện xét tốt nghiệp đúng hạn đợt tháng 1/2021 (nếu có nguyện vọng xét đúng hạn)

– Đợt 2: cho những SV còn lại

 

+ Quy định nộp cuốn báo cáo KLTN: nộp về khoa – cô Nhung sẽ đại diện nhận cuốn KLTN

– Đợt 1: nộp 2 cuốn (có thể theo nhóm) – thời hạn trước 16g30 ngày 5/1/2021

– Đợt 2: nộp 2 cuốn (có thể theo nhóm) – thời hạn trước 16g30 ngày 15/3/2021

 

+ Báo cáo trên hội đồng: tất cả sinh viên DHHO15AVL có làm KLTN đều phải báo cáo hội đồng

– Đợt 1: ngày 11 và 12/1/2021 (buổi tối)

– Đợt 2: ngày 22 và 23/3/2021 (buổi tối)

Đơn vị liên kết