TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo phát bằng tốt nghiệp chính thức, đợt tốt nghiệp 1/2021
18/05/2021

Khoa Công nghệ Hóa học xin mời các bạn đã xét tốt nghiệp trong đợt tháng 1 năm 2021 đến phòng F1.10 để nhận bằng tốt nghiệp chính thức

  • Trước khi đến nhận phải đăng nhập vào link khảo sát sau đây để cập nhật lại thông tin: PHIẾU KHẢO SÁT
  • Khi đến nhận, phải khai báo y tế và đem theo Thẻ CCCD hoặc CMNN/ Passport
  • Thời gian phát bằng: các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (không phát buổi chiều)
Đơn vị liên kết