TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng vượt khó năm 2017
10/10/2017

Nhà trường thông báo thời gian và cách thức nộp hồ sơ xét học bổng vượt khó năm 2017. Sinh viên chuẩn bị các hồ sơ cần thiết và nộp về khoa trước ngày 10/11/2017

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết