TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo nhận hồ sơ xin xét cấp học bổng vượt khó 2020
10/11/2020
  • Khoa sẽ nhận hồ sơ trước 16h30 ngày 18/11/2020, nộp 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho cô Nhung phòng F1.10
  • Các sinh viên đủ điều kiện theo thông báo nhanh chóng hoàn tất các loại giấy tờ theo yêu cầu đồng thời lên Khoa đăng ký in bảng điểm trước để kịp có trước ngày Khoa tổ chức xét hồ sơ
  • Đơn xin cấp học bổng: tải về

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết