TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2021
12/10/2021

Khoa sẽ nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2021 của sinh viên đến hết ngày 10/11/2021

  • Theo thông báo của trường, từ tháng 11/2021, hồ sơ xin xét TN gồm đầy đủ các mục sau:
  • Tải các mẫu đơn tại đây: Biểu mẫu tốt nghiệp
  1. Đơn xin xét tốt nghiệp
  2. Bảng điểm
  3. Giấy khai sinh (bản sao)
  4. Chứng chỉ ngoại ngữ + CC tin học (bản sao y công chứng)
  5. Bản cam kết về việc nộp CCNN + CCTH
  • Thời gian nhận hồ sơ: các buổi chiều, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần – đến hết ngày 10/11/2021 – tại phòng F1.10 (nộp trực tiếp cho cô giáo vụ – không nộp qua trung gian để tránh thất lạc hồ sơ)

Tất cả quy định xét TN và hồ sơ xin xét đã được quy định trong thông báo của Trường, sinh viên vui lòng thực hiện đúng theo nguyên tắc chung

Tải về và Xem

 

 

Đơn vị liên kết