TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo kết quả phân chuyên ngành KỸ THUẬT HÓA PHÂN TÍCH khóa 2020 – 2025
08/09/2021

THÔNG BÁO

Về kết quả phân chuyên ngành KỸ THUẬT HÓA PHÂN TÍCH hệ Đại học chính quy khóa 2020 – 2025

  Căn cứ vào danh sách Sinh viên đăng ký, kế hoạch tổ chức đào tạo của Khoa, nhu cầu thực tế xã hội và tiêu chuẩn, điều kiện xét chuyên ngành Kỹ thuật Hóa phân tích cho Sinh viên đại học chính quy khóa 2020-2025, Khoa Công nghệ Hóa học thông báo danh sách Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Hóa phân tích như tập tin đính kèm.

Từ ngày 10/09/2021, Khoa Công nghệ Hóa học sẽ tiến hành lập hồ sơ gửi Phòng Đào tạo chuyển những Sinh viên của chuyên ngành Kỹ thuật Hóa phân tích về lớp Đại học Phân tích 16 (DHPT16) và cấp Giáo viên Chủ nhiệm phụ trách lớp. Bắt đầu từ tháng 10/2021, các sinh viên sẽ sinh hoạt theo lớp chuyên ngành của mình.

Mọi ý kiến thắc mắc, yêu cầu, Sinh viên có thể gửi mail trực tiếp cho Thầy Nguyễn Hữu Trung – Phó Trưởng Khoa (nguyenhuutrung@iuh.edu.vn) để được giải quyết.

Xin chân thành cám ơn.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết