TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo học bổng Quốc tế Nitori
01/09/2020

Thông báo học bổng Quốc tế Nitori cho sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP. HCM (13.000.000/suất), theo số lượng như sau:

  • Khoa CN Hóa: 03 sinh viên

– Tiêu chí xét: 

+ Là sinh viên năm 2 hoặc năm 3;

+ Thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021 không có dự định du học và không có thu nhập như lương nhân viên chính thức;

+ Có thành tích học tập xuất sắc và tích cực tham gia các hoạt động xã hội;

 

– Hồ sơ xét học bổng bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch;

+ Bng điểm học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 (có chữ ký của khoa và đóng dấu của nhà trường);

– Gửi hồ sơ về Khoa Công nghệ Hóa học

– Thời hạn nộp hồ sơ về khoa: 11/9/2020.

 

Ghi chú:  Những sinh viên sau khi được nhận học bổng phải Báo cáo thành tích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 (có chữ ký của khoa và đóng dấu của nhà trường và gửi về Trung tâm TV& HT sinh viên trước ngày 04/02/2021).

Đơn vị liên kết