TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo đổi phòng học, môn Hoá đại cương – lớp CĐ nghề học lại T10/2017
06/10/2017

Do sĩ số sinh viên đăng ký học lại môn Hoá Đại cương của hệ cao đẳng nghề khá đông nên phòng học sẽ chuyển từ phòng F3.02 thành phòng X10.06, lịch học cụ thể như sau:

  • Ngày 08/10/2017: từ 7g15 – phòng X10.06 – Cô Cẩm Loan
  • Ngày 15/10/2017: từ 7g15 – phòng X10.06 – Cô Cẩm Loan
  • Lịch thi lần 1: do cô Loan thông báo
  • Lịch thi lần 2: sau 1 tuần kể từ ngày thi lần 1
Đơn vị liên kết