TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thông báo đăng ký học phần HK2 (2020-2021) và nhận đơn xin mở lớp học lại
12/11/2020

Khoa sẽ nhận đơn xin mở lớp học lại trong HK2 (2020-2021) như sau:

  • Các lớp học lại bắt buộc thời gian học vào buổi tối hoặc ngày thứ 7, ngày chủ nhật
  • Danh sách xin mở lớp học lại phải có đủ sĩ số đăng ký xin mở lớp theo quy định là:

                   + 25 SV/môn lý thuyết và 20 SV/ môn thực hành đối với hệ chính quy.

                   + 15 SV/môn lý thuyết và 10 SV/ môn thực hành đối với hệ tiên tiến

  •  Môn từ 4TC trở lên sẽ mở cho đăng ký từ đợt đăng ký đầu tiên của HK2, môn 3TC trở xuống mở cho đăng ký vào đợt 2 học lại
  • Sinh viên được đề xuất giờ học, buổi học (1 tuần 2 buổi): ghi thẳng vào trong đơn
  • Sinh viên nộp đơn xin mở lớp +  danh sách đăng ký học lại truớc ngày 20/12/2020 cho giáo vụ khoa

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết