TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Thời hạn nộp đơn mượn máy UV-Vis scan của HK1 năm 2017-2018
06/10/2017

Cô Trần Thị Thanh Thuý phụ trách máy Đo quang UV-vis scan thông báo: Để kịp sắp xếp thời gian tập huấn sử dụng máy; thời gian làm việc trên máy cho sinh viên làm Đồ án và NCKH, yêu cầu các sinh viên lưu ý như sau:

  • Thời hạn cho sinh viên nộp đơn mượn máy cho cô Thuý: đến hết ngày 13/10/2017
  • Tất cả SV phải học lớp tập huấn về thao tác sử dụng máy
  • SV nào không học lớp tập huấn sẽ không được mượn máy
Đơn vị liên kết