TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
TB: thời gian nộp cuốn KLTN và file mềm sau hội đồng ngày 9/4/2021 của DHHO15AVL
12/04/2021

Khoa thông báo thời gian cho sinh viên lớp DHHO15AVL nộp lại cuốn báo cáo Khóa luận tốt nghiệp chỉnh sửa sau hội đồng trong đợt báo cáo ngày 09/4/2021 như sau:

  • Đối tượng áp dụng: sinh viên lớp DHHO15AVL tham gia bảo vệ hội đồng KLTN ngày 9/4/2021

1. Cuốn báo cáo chỉnh sửa sau hội đồng:

  • Thời hạn nộp: 16h30 ngày 16/4/2021 tại phòng giáo vụ F1.10
  • Yêu cầu: Sinh viên nộp lại 1 cuốn hoàn chỉnh (có thể in 2 mặt) sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Chủ tịch hội đồng và cán bộ phản biện. Khi nộp phải có đủ chữ ký theo yêu cầu trong cuốn báo cáo.
  • Lưu ý: phần nội dung phải trên 50 trang bắt đầu tính từ chương 1 đến hết phần kiến nghị.

2. File mềm Khóa luận tốt nghiệp:

  • Thời hạn nộp: 16h30 ngày 16/4/2021 qua email: khoaluantotnghiep.fce@gmail.com
  • Yêu cầu đặt tên file: KLTN_DHHO15AVL_4.2021_mã sinh viên_họ và tên

Sau thời gian trên sinh viên không nộp cuốn KLTN/file mềm đúng thời hạn sẽ xem như tự ý hủy  môn KLTN và chịu điểm “0” cho môn học này.

Đơn vị liên kết