TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
TB: Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét T12/2017
09/01/2018

Khoa Công nghệ Hóa học mời các bạn sinh viên đã được xét TN trong đợt xét tháng 12/2017 đến nhận “giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời”

  • Thời gian nhận: từ 09/1/2018 đến khi có bằng TN chính thức
  • Nơi phát: phòng giáo vụ F1.10 (Sáng từ 7g đến 11g, chiều từ 13g đến 16g)
  • Sinh viên phải đem theo CMND hoặc Passport để nhận. Đối với trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có giấy ủy quyền (công chứng) từ người ủy quyền nhận thay.
Đơn vị liên kết