TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Sinh viên chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt T1/2020
07/01/2020

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt T1/2020 do nợ chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học tính đến ngày 07/1/2020

Khoa Xin thông báo: đến ngày Nhà trường họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp của đợt tháng T1/2020, SV nào trong danh sách dưới đây chưa đủ điều kiện xét sẽ bị hủy tư cách xét tốt nghiệp

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học STC TL TBC TL Xét TN Ghi chú
1 15095831 Huỳnh Thị Thúy Vy CDHO17AKS 108 2,29 chưa Chứng chỉ Tin học
2 13049811 Thạch Hiếu Trung DHHD9A 120 2,04 chưa Chứng chỉ Tin học
3 15100051 Trần Tuấn Phong DHHO11A 125 2,61 chưa Chứng chỉ TOEIC 400
4 15019381 Hoàng Thị Bích Phương DHHO11A 125 2,58 chưa Chứng chỉ Tin học
5 15061691 Nguyễn Yến Giang DHPT11A 129 2,57 chưa Chứng chỉ Tin học
Đơn vị liên kết