TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Quyết định thành lập Hội đồng Khóa luận tốt nghiệp (NH 20-21) đã cập nhật mã code MS-Teams
08/06/2021

THÔNG BÁO CHUNG

  • Các sinh viên phải cài phần mềm MS-Team vào máy tính, đăng nhập bằng tài khoản email sinh viên IUH trước khi hội đồng bắt đầu từ 15 đến 30 phút;
  • Sinh viên làm Báo cáo tốt nghiệp: sẽ báo cáo theo nhóm hoặc theo cá nhân tùy thuộc vào hội đồng quyết định;
  • Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp: sẽ báo cáo và trả lời câu hỏi theo cá nhân;
  • Sinh viên chuẩn bị file powerpoint để báo cáo.
  • Yêu cầu tất cả sinh viên phải bật camera, bật micro trong suốt thời gian báo cáo
  • Khoa sẽ record lại buổi báo cáo và chụp hình màn hình của tất cả người tham dự để làm minh chứng cho bảo vệ KLTN năm học 2020-2021

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết