TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Quyết định phân công đề tài khóa luận tốt nghiệp, năm học 2021-2022
22/10/2021
  • Thời gian thực hiện: kể từ ngày ra quyết định đến khi kết thúc HK2 năm học 2021-2022
  • Sinh viên nộp báo cáo và bảo vệ trước hội đồng trong thời gian thi HK2 năm học 2021-2022
  • Trong quá trình thực hiện đề tại, sử dụng PTN, làm thí nghiệm … sinh viên vui lòng liên hệ với GVHD của mình để được giải đáp các thắc mắc.
  • Môn KLTN sinh viên phải tự đăng ký học phần và đóng tiền học phí cho môn này ở đợt đăng ký học phần vào đầu HK2 theo kế hoạch của trường.
  • Những sinh viên không đăng ký, không đóng tiền môn KLTN trong HK2 (2021-2022) sẽ bị hủy quyết định làm đề tài vào đầu HK2 và không được tham gia báo cáo KLTN. Đồng thời các SV bị hủy đề tài này phải đăng ký lại tên đề tài mới ở năm học sau >> Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp Sv xin bổ sung, xin bảo vệ… kể cả SV có đơn của GVHD ký cũng không được Khoa duyệt >> để tránh trường hợp phải bảo lưu điểm như các năm vừa qua.
STT Họ và tên Lớp Mã đề tài Tên đề tài đăng ký Giảng viên hướng dẫn
1 Vũ Thị Thúy Hồng DHVC14A HH/2021-001 Tổng hợp vật liệu polyethylenimine (PEI)-bã mía từ tính và ứng dụng loại bỏ ion kim loại trong nước PGS.TS Nguyễn Văn Cường
2 Nguyễn Trần Diễm Phương DHVC14 HH/2021-002 Tổng hợp vật liệu composite ZIF-8/C pha tạp N và ứng dụng chất hữu cơ trong nước PGS.TS Nguyễn Văn Cường
3 Lưu Thanh Luân DHHC14A HH/2021-003 Tổng hợp vật liệu composite ZIF-8/bã mía từ tính và ứng dụng loại bỏ kháng sinh/chất hữu cơ PGS.TS Nguyễn Văn Cường
4 Nguyễn Thị Hiền DHPT14 HH/2021-003 Tổng hợp vật liệu composite ZIF-8/bã mía từ tính và ứng dụng loại bỏ kháng sinh/chất hữu cơ PGS.TS Nguyễn Văn Cường
5 Phan Nguyễn Nhật Nhi DHHC14B HH/2021-004 Trích lý một số hợp chất tự nhiên và ứng dụng dầu gội đầu dược thảo PGS.TS Nguyễn Văn Cường
6 Trần Lê Vân Anh DHHC14A HH/2021-004 Trích lý một số hợp chất tự nhiên và ứng dụng dầu gội đầu dược thảo PGS.TS Nguyễn Văn Cường
7 Lê Ngọc Bảo Trân DHHD14 HH/2021-006 Tổng hợp vật liệu NH2-ZIF-8@cellulose aerogel composites và ứng dụng PGS.TS Nguyễn Văn Cường
8 Phạm Giả Quỳnh Như DHHC14A HH/2021-008 Tổng hợp vật liệu ZIF-8-aginate hydrogel và ứng dụng dẫn truyền thuốc PGS.TS Nguyễn Văn Cường
9 Trần Thị Thu Thảo DHHC14B HH/2021-009 Tổng hợp vật liệu composite Bi-BTC/C@Fe3O4 vả ứng dụng xúc tác quang PGS.TS Nguyễn Văn Cường
ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
10 Lê Thị Diễm DHHD14 HH/2021-010 Tổng hợp nano Ag bằng chiết xuất ethanol từ cây Hương thảo ứng dụng làm vật liệu xúc tác cho phản ứng phân hủy chất hữu cơ và kháng khuẩn PGS.TS Nguyễn Văn Cường
TS. Đoàn Văn Đạt
11 Lê Phan Tuấn Kiệt DHHC14A HH/2021-011 Tổng hợp nano ZnO bằng chiết xuất ethanol từ cây Hương thảo ứng dụng làm vật liệu xúc tác cho phản ứng phân hủy chất hữu cơ và kháng khuẩn PGS.TS Nguyễn Văn Cường
TS. Đoàn Văn Đạt
12 Nguyễn Thanh Hồng DHHC14A HH/2021-012 Phương pháp đẳng nhiệt và đa nhiệt trong nghiên cứu cân bằng lỏng rắn hệ KDP/nước và ứng dụng tính toán các thông số nhiệt động học của quá trình hòa tan PGS.TS Nguyễn Văn Cường
TS. Lê Minh Tâm
13 Bùi Thị Phương Bình DHHC14B HH/2021-013 Nghiên cứu tác dụng kháng viêm trên mô hình ức chế TNF-α và thành phần hóa học của trái đủng đỉnh PGS.TS Trần Nguyễn Minh Ân
14 Hồ Thị Lan DHHC14B HH/2021-014 Nghiên cứu phân lập hợp chất từ cao ethyl acetat cây ngải cứu và tác dụng ức chế TNF-alfa định hướng điều trị bệnh viêm khớp PGS.TS Trần Nguyễn Minh Ân
15 Phạm Tuấn Anh DHHC14B HH/2021-015 Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế vi sinh vật của cây lá lốt PGS.TS Trần Nguyễn Minh Ân
16 Bùi Hoàng Linh Chi DHHC14A HH/2021-016 Tổng hợp, hoạt tính kháng vi sinh vật,  ức chế enzyme α-glucosidase và mô phỏng hoạt tính sinh học của dẫn xuất 3-brommo-4-metyl coumarin PGS.TS Trần Nguyễn Minh Ân
17 Lê Thị Thanh Trúc DHHC14A HH/2021-017 Tổng hợp hoạt tính kháng tế bào ung thư, ức chế enzyme α-glucosidase,  và mô phỏng sinh học họa tính của một số  dẫn xuất 4-metyl coumarin mang nhóm amin bậc 1 PGS.TS Trần Nguyễn Minh Ân
18 Nguyễn Ngọc Hân DHHC14A HH/2021-018 Tổng hợp hoạt tính kháng tế bào ung thư, ức chế enzyme α-glucosidase,  và mô phỏng sinh học họa tính của một số  dẫn xuất 4-metyl coumarin mang nhóm amin bậc 2 PGS.TS Trần Nguyễn Minh Ân
19 Ngô Thị Huyền Sương DHHC14B HH/2021-019 Tổng hợp, hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase, ức chế enzyme AchE, kháng tế bào ung thư và mô phỏng hoạt tính sinh học của  một số dẫn xuất α-aminophosphate từ carbazole PGS.TS Trần Nguyễn Minh Ân
20 Tăng Thê Quang DHHD14A HH/2021-025 HH/2021-025_Nghiên cứu màng bảo vệ từ chitosan trên nền thép CT3 bằng phương pháp điện di TS. Bạch Thị Mỹ Hiền
21 Đặng Hoàng Song Thương DHHC14A HH/2021-026 Biến tính ống nano cacbon với polyme nhằm tăng khả năng ưu nước TS. Cao Xuân Thắng
22 Lê Thị Thùy Trang DHHC14A HH/2021-026 Biến tính ống nano cacbon với polyme nhằm tăng khả năng ưu nước TS. Cao Xuân Thắng
23 Phạm Diễm Trinh DHHC14B HH/2021-027 Tổng hợp vật liệu polyme đa nhánh trên nền ống nano cacbon TS. Cao Xuân Thắng
24 Lê Ngọc Lân DHHC14B HH/2021-028 Tổng hợp vật liệu in dấu phân tử trên nền graphene TS. Cao Xuân Thắng
25 Nguyễn Quang Trung DHPT14A HH/2021-029 Nghiên cứu và chế tạo  photoanode TiO2/CdS/CdSe:Cu2+/ZnS ứng dụng trong pin mặt trời chấm lượng tử. TS. Đặng Hữu Phúc
(khoa cơ bản)
26 Nguyễn Thị Xuân Thùy DHHO14ATT HH/2021-029 Nghiên cứu và chế tạo  photoanode TiO2/CdS/CdSe:Cu2+/ZnS ứng dụng trong pin mặt trời chấm lượng tử. TS. Đặng Hữu Phúc
(khoa cơ bản)
27 Trần Song Trường Sinh DHPT14 HH/2021-030 Nghiên cứu và chế tạo điện cực quang anode TiO2/Cds/ Graphene quantum dots /Cd1-XMnxSe/ZnS định hướng ứng dụng trong pin mặt trời chấm lượng tử TS. Đặng Hữu Phúc
(khoa cơ bản)
28 Nguyễn Thị Bích Phượng DHHO14ATT HH/2021-031 Nghiên cứu và chế tạo điện cực catốt Cu2S /FTO ứng dụng trong pin mặt trời chấm lượng tử. TS. Đặng Hữu Phúc
(khoa cơ bản)
29 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp DHHO14ATT HH/2021-031 Nghiên cứu và chế tạo điện cực catốt Cu2S /FTO ứng dụng trong pin mặt trời chấm lượng tử. TS. Đặng Hữu Phúc
(khoa cơ bản)
30 Lê Thị Xuân Yến DHHO14ATT HH/2021-032 Tổng hợp và tăng cường hoạt chất quang xúc tác quang của hợp chất TiO2:Ag3PO4 TS. Đặng Hữu Phúc
(khoa cơ bản)
31 Đặng Phúc Hậu DHPT14A HH/2021-033 Phân tích thành phần hóa học trong dịch chiết ethanol của cây mần ri TS. Đỗ Quý Diễm
32 Đào Thị Diễm DHPT14 HH/2021-033 Phân tích thành phần hóa học trong dịch chiết ethanol của cây mần ri TS. Đỗ Quý Diễm
33 Nguyễn Thị Thanh Hằng DHPT14 HH/2021-033 Phân tích thành phần hóa học trong dịch chiết ethanol của cây mần ri TS. Đỗ Quý Diễm
34 Nguyễn Minh Tàu DHHO14ATT HH/2021-034 Biến tính than cây mì để tăng hiệu quả xử lý nước thải từ công nghiệp nhuộm TS. Đỗ Quý Diễm
35 Phan Ngọc Khánh Vy DHHO14ATT HH/2021-034 Biến tính than cây mì để tăng hiệu quả xử lý nước thải từ công nghiệp nhuộm TS. Đỗ Quý Diễm
36 Huỳnh Nhật Thanh DHHC14B HH/2021-035 Trích li tiền tố vitamin A trong quả Gấc để ứng dụng trong mỹ phẩm TS. Đỗ Quý Diễm
37 Nguyễn Thanh Toàn DHHC14B HH/2021-035 Trích li tiền tố vitamin A trong quả Gấc để ứng dụng trong mỹ phẩm TS. Đỗ Quý Diễm
38 Lê Thanh Bình DHH014ATT HH/2021-036 Tổng hợp nano Ag, Au bằng dịch chiết Xáo Tam Phân làm vật liệu xúc tác cho phản ứng chuyển hóa chất hữu cơ và kháng khuẩn TS. Đoàn Văn Đạt
39 Phan Quốc Việt DHHO14ATT HH/2021-037 HH/2021-037_Tổng hợp nano Ag, Au bằng dịch chiết Cà Gai Leo làm vật liệu xúc tác cho phản ứng chuyển hóa chất hữu cơ và kháng khuẩn TS. Đoàn Văn Đạt
40 Nguyễn Thanh Ngân DHHC14A HH/2021-038 Tổng hợp nano Ag, Au bằng dịch chiết cây An Xoa làm vật liệu xúc tác cho phản ứng chuyển hóa chất hữu cơ và kháng khuẩn TS. Đoàn Văn Đạt
41 Nguyễn Hồng Phong DHHO14ATT HH/2021-041 HH/2021-041_Tổng hợp nanoemulsion trên nền tinh dầu trích ly từ thực vật, ứng dụng làm vật liệu kháng khuẩn. TS. Đoàn Văn Đạt
42 Lương Văn Thạch DHHC14A HH/2021-042 Tổng hợp và khảo sát khả năng xử lý kháng sinh của than hoạt tính dạng hạt từ hạt đu đủ TS. Đoàn Văn Đạt
43 Lê Trung Nghĩa DHHC14A HH/2021-043 Tổng hợp than hoạt tính dạng hạt từ hạt đủ đủ kết hợp từ tính Fe3O4 ứng dụng trong xử lý kháng sinh TS. Đoàn Văn Đạt
44 Hồng Anh Lộc DHHC14B HH/2021-044 HH/2021-044_Tổng hợp xanh nano vàng từ dịch chiết củ Sùng thảo, ứng dụng định lượng cholesterol TS. Đoàn Văn Đạt
45 Nguyễn Nhật Huy DHVC14 HH/2021-045 Tổng hợp xanh nano Au từ dịch chiết Pandanus tectorius ứng dụng làm vật liệu xúc tác chuyển hóa chất hữu cơ TS. Đoàn Văn Đạt
46 Nguyễn Thanh Tú DHVC14 HH/2021-048 Nghiên cứu thành phần pha trong vật liệu gốm thủy tinh TeO2-GeO2-Nb2O5-Na2O/Ag2O TS. Lộ Nhật Trường
47 Phạm Huỳnh Kim Tuyền DHHC14B HH/2021-048 Nghiên cứu thành phần pha trong vật liệu gốm thủy tinh TeO2-GeO2-Nb2O5-Na2O/Ag2O TS. Lộ Nhật Trường
48 Huỳnh Văn Hiếu DHVC14 HH/2021-049 Nghiên cứu cấu trúc vật liệu thủy tinh TeO2-GeO2-Nb2O5-Na2O/Ag2O TS. Lộ Nhật Trường
49 Tống Đức Hoàng DHVC14 HH/2021-049 Nghiên cứu cấu trúc vật liệu thủy tinh TeO2-GeO2-Nb2O5-Na2O/Ag2O TS. Lộ Nhật Trường
50 Nguyễn Phong Phú DHHO12ATT HH/2021-050 Nghiên cứu thành phần pha trong vật liệu gốm thủy tinh TeO2-GeO2-Nb2O5-Na2O/Ag2O TS. Lộ Nhật Trường
51 Thành Quốc Chương DHVC13A HH/2021-052 Tổng hợp vật liệu nanocomposit trên cơ sở ZnO và xenlulozơ, định hướng ứng dụng xử lí môi trường TS. Lưu Thị Việt Hà
ThS. Lê Nhất Thống
52 Trần Thị Ánh Nguyệt DHVC14 HH/2021-052 Tổng hợp vật liệu nanocomposit trên cơ sở ZnO và xenlulozơ, định hướng ứng dụng xử lí môi trường TS. Lưu Thị Việt Hà
ThS. Lê Nhất Thống
53 Đào Thị Kim Tuyến DHVC14 HH/2021-053 Tổng hợp vật liệu nano trên cơ sở ZnO và Fe2O3, định hướng ứng dụng làm chất xúc tác quang hóa TS. Lưu Thị Việt Hà
ThS. Lê Nhất Thống
54 Hồ Dương Phụng DHVC14 HH/2021-056 Nghiên cứu thôi nhiễm kim loại từ đồ sành, sứ, gốm TS. Nguyễn Quốc Thắng
55 Ngô Ngọc Kim Thư DHVC14 HH/2021-057 Xác định một số thành phần hóa học của  lá vối (Syzygium nervosum) TS. Nguyễn Văn Bời
56 Nguyễn Thị Ngọc Trâm DHHC14A HH/2021-057 Xác định một số thành phần hóa học của  lá vối (Syzygium nervosum) TS. Nguyễn Văn Bời
57 Trần Hồng Thu DHHD14 HH/2021-058 Tổng hợp Nano Bạc bằng quercetin định hướng kháng khuẩn TS. Nguyễn Văn Sơn
58 Phạm Văn Thành Đạt DHHO14ATT HH/2021-060 Tổng hợp Nano Bạc, Đồng bằng dịch chiết vỏ Thanh Long (Hylocereus) ruột đỏ định hướngng kháng khuẩn TS. Nguyễn Văn Sơn
59 Nguyễn Quốc Vương DHVC14 HH/2021-061 Tổng hợp nano Đồng, Bạc và xác định các đặc tính cấu trúc bằng dịch chiết cây Me  (Oxalis corniculata L.) đất định hướng kháng khuẩn kháng nấm TS. Nguyễn Văn Sơn
60 Chi Nguyễn Trần Lan Chi DHHC14A HH/2021-063 Tổng hợp phức của K+, Ag+, Cu2+, Fe3+ với quercetin định hướng kháng oxi hóa và kháng khuẩn TS. Nguyễn Văn Sơn
61 Nguyễn Thị Huỳnh Phương DHHC14A HH/2021-063 Tổng hợp phức của K+, Ag+, Cu2+, Fe3+ với quercetin định hướng kháng oxi hóa và kháng khuẩn TS. Nguyễn Văn Sơn
62 Huỳnh Kim Phụng DHHO14ATT HH/2021-067 HH/2021-067_Nghiên cứu tương tác giữa ligand hữu cơ và DNA bằng hóa tính toán nhằm sàng lọc đối tượng làm thuốc kháng ung thư theo cơ chế ức chế men telomerase TS. Phạm Quỳnh Thái Sơn
63 Hoàng Minh Anh DHHC14A HH/2021-068 Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình chiết xuất màu nhuộm từ bã nấm linh chi ứng dụng nhuộm trên vải cotton và tơ tằm TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS Lê Võ Sơn Quân
64 Nguyễn Anh Thư DHHC14A HH/2021-068 Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình chiết xuất màu nhuộm từ bã nấm linh chi ứng dụng nhuộm trên vải cotton và tơ tằm TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS Lê Võ Sơn Quân
65 Nguyễn Mộng Tường Long DHHC14A HH/2021-068 Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình chiết xuất màu nhuộm từ bã nấm linh chi ứng dụng nhuộm trên vải cotton và tơ tằm TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS Lê Võ Sơn Quân
66 Đặng Thu Hoàng Anh DHHC14A HH/2021-069 Nghiên cứu thiết kế mô hình thiết bị kéo sợi cellulose tái sinh từ bã nấm linh chi và ứng dụng nhuộm tự nhiên TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS Lê Võ Sơn Quân
67 Nguyễn Văn Hiếu DHHC14A HH/2021-069 Nghiên cứu thiết kế mô hình thiết bị kéo sợi cellulose tái sinh từ bã nấm linh chi và ứng dụng nhuộm tự nhiên TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS Lê Võ Sơn Quân
68 Phạm Tiểu Đình DHHC14A HH/2021-069 Nghiên cứu thiết kế mô hình thiết bị kéo sợi cellulose tái sinh từ bã nấm linh chi và ứng dụng nhuộm tự nhiên TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS Lê Võ Sơn Quân
69 Đặng Phi Hùng DHHC14B HH/2021-070 Nghiên cứu sản xuất nano chitosan-glucan từ bã nấm linh chi ứng dụng xử lý nước thải nhuộm TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS Lê Võ Sơn Quân
70 Lê Nguyễn Bảo Lộc DHHC14B HH/2021-070 Nghiên cứu sản xuất nano chitosan-glucan từ bã nấm linh chi ứng dụng xử lý nước thải nhuộm TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS Lê Võ Sơn Quân
71 Hùynh Thị Trúc Qui DHHC14B HH/2021-071 Nghiên cứu khả năng gắn màu của xơ sợi từ bẹ chuối đã biến tính bằng thuốc nhuộm hoạt tính và chất màu tự nhiên TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS. Nguyễn Thị Thu Lan
72 Nguyễn Xuân Hoàng Hưng ĐHHC14B HH/2021-071 Nghiên cứu khả năng gắn màu của xơ sợi từ bẹ chuối đã biến tính bằng thuốc nhuộm hoạt tính và chất màu tự nhiên TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS. Nguyễn Thị Thu Lan
73 Trần Thị Mai Hương DHHC14B HH/2021-072 Nghiên cứu khả năng gắn màu của xơ sợi từ xơ dứa đã biến tính bằng thuốc nhuộm hoạt tính và chất màu tự nhiên TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS. Nguyễn Thị Thu Lan
74 Trần Thị Xuân Mai DHHC14B HH/2021-072 Nghiên cứu khả năng gắn màu của xơ sợi từ xơ dứa đã biến tính bằng thuốc nhuộm hoạt tính và chất màu tự nhiên TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS. Nguyễn Thị Thu Lan
75 Nguyễn Kim Phụng DHHC14A HH/2021-073 Nghiên cứu cải tiến thiết bị tách xơ, xây dựng quy trình se sợi, sản xuất vải dệt thành phẩm từ xơ chuối và xơ dứa đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng vật liệu dệt TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS. Nguyễn Thị Thu Lan
76 Nguyễn Lê Phương Ngân DHHC14A HH/2021-073 Nghiên cứu cải tiến thiết bị tách xơ, xây dựng quy trình se sợi, sản xuất vải dệt thành phẩm từ xơ chuối và xơ dứa đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng vật liệu dệt TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS. Nguyễn Thị Thu Lan
77 Vương Thị Ngọc Trân DHHC14A HH/2021-073 Nghiên cứu cải tiến thiết bị tách xơ, xây dựng quy trình se sợi, sản xuất vải dệt thành phẩm từ xơ chuối và xơ dứa đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng vật liệu dệt TS. Phạm Thị Hồng Phượng
ThS. Nguyễn Thị Thu Lan
78 Lê Tạ Phương Trâm DHHC14B HH/2021-074 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Composite Paper Electrodes Bacterial Cellulose-Nickel/CNT  cho ứng dụng nhận cảm biến ethanol TS. Trần Thảo Quỳnh Ngân
79 Nguyễn Minh Chiến DHHC14A HH/2021-074 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Composite Paper Electrodes Bacterial Cellulose-Nickel/CNT  cho ứng dụng nhận cảm biến ethanol TS. Trần Thảo Quỳnh Ngân
80 Trần Thị Ngọc Thảo DHVC14 HH/2021-074 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Composite Paper Electrodes Bacterial Cellulose-Nickel/CNT  cho ứng dụng nhận cảm biến ethanol TS. Trần Thảo Quỳnh Ngân
81 Hồ Thị Nở DHVC14 HH/2021-075 Ảnh hưởng của hợp chất chelate đến khả năng tích lũy và phân bố hàm lượng chì trong các mô thực vật của cây nhền nhện TS. Trần Thị Diệu Thuần
82 Đinh Ngọc Hân DHVC14 HH/2021-076 Tổng hợp vật liệu Hydroxyapatite từ vỏ trứng pha tạp các kim loại Fe, Mn, Zn ứng dụng trong sự tăng trưởng, hấp thụ dinh dưỡng của cây trồng TS. Trần Thị Diệu Thuần
83 Nguyễn Thị Kiều Loan DHVC14 HH/2021-076 Tổng hợp vật liệu Hydroxyapatite từ vỏ trứng pha tạp các kim loại Fe, Mn, Zn ứng dụng trong sự tăng trưởng, hấp thụ dinh dưỡng của cây trồng TS. Trần Thị Diệu Thuần
84 Đào Thị Hoài DHVC14 HH/2021-077 Tổng hợp vật liệu nanocomposite TiO2/Al2O3 ứng dụng xử lý dư lượng Photpho trong nước thải TS. Trần Thị Diệu Thuần
85 Mai Xuân Sương DHVC14 HH/2021-077 Tổng hợp vật liệu nanocomposite TiO2/Al2O3 ứng dụng xử lý dư lượng Photpho trong nước thải TS. Trần Thị Diệu Thuần
86 Nguyễn Hoàng Thiên Trúc DHHO14ATT HH/2021-078 Tổng hợp dẫn xuất glycyl của hợp chất quercetin TS. Trần Thị Thanh Nhã
87 Phạm Hoài Lan Thanh DHHO14ATT HH/2021-078 Tổng hợp dẫn xuất glycyl của hợp chất quercetin TS. Trần Thị Thanh Nhã
88 Đặng Văn Khải DHHO14ATT HH/2021-079 Tổng hợp dẫn xuất phenylalanyl của hợp chất quercetin TS. Trần Thị Thanh Nhã
89 Nguyễn Kim Ngân DHHC14A HH/2021-079 Tổng hợp dẫn xuất phenylalanyl của hợp chất quercetin TS. Trần Thị Thanh Nhã
90 Đặng Thị Tuyết Minh DHHC14A HH/2021-080 Xây dựng và kiểm định mô hình thống kê định lượng mối quan hệ giữa hoạt cấu trúc và hoạt tính ức chế tăng sinh tế bào ung thư của các dẫn xuất flavonoids TS. Trần Thị Thanh Nhã
91 Phan Nữ Ngọc Ánh DHHO14ATT HH/2021-081 Xây dựng mô hình định lượng 3D-QSAR dựa trên dữ liệu ferric thiocyanate (FTC) và ứng dụng để thiết kế peptide chống oxi hóa TS. Trần Thị Thanh Nhã
92 Nguyễn Thị Minh Anh DHHC14A HH/2021-083 Xây dựng mô hình định lượng 3D-QSAR dựa trên dữ liệu chống oxi hóa tương đương  trolox (TEAC) và ứng dụng để thiết kế peptide chống oxi hóa TS. Trần Thị Thanh Nhã
93 Huỳnh Thị Thanh Ngân DHHC13B HH/2021-086 Phát triển vật liệu phim bản mỏng tinh thể ZnO@rGO trên nền đế dẫn ITO và nghiên cứu các đặc trưng hóa lý của vật liệu TS. Văn Thanh Khuê
94 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm DHHC14B HH/2021-086 Phát triển vật liệu phim bản mỏng tinh thể ZnO@rGO trên nền đế dẫn ITO và nghiên cứu các đặc trưng hóa lý của vật liệu TS. Văn Thanh Khuê
95 Lương Thị Thu Thủy DHHC13A HH/2021-086 Phát triển vật liệu phim bản mỏng tinh thể ZnO@rGO trên nền đế dẫn ITO và nghiên cứu các đặc trưng hóa lý của vật liệu TS. Văn Thanh Khuê
96 Trần Diệu Hiền DHHC14B HH/2021-090 Nghiên cứu  tổng hợp chất khoáng, ứng dụng làm thức ăn trong chăn nuôi TS. Võ Thành Công
97 Nguyễn Thị Thúy Kiều DHVC14 HH/2021-091 Nghiên cứu tổng hợp chất hấp phụ từ phế thải nông nghiệp, ứng dụng xử lý nước thải mang màu TS. Võ Thành Công
98 Nguyễn Thành Danh DHHC14B HH/2021-093 Tổng hợp vật liệu GrO@MOF ứng dụng tách loại hợp chất nitơ trong nhiên liệu TS. Võ Thế Kỳ
99 Phan Thị Nguyễn Nhi DHHC14A HH/2021-093 Tổng hợp vật liệu GrO@MOF ứng dụng tách loại hợp chất nitơ trong nhiên liệu TS. Võ Thế Kỳ
100 Trần Thị Thanh Trâm DHVC14 HH/2021-094 Tổng hợp vật liệu TiO2@UiO-66(Zr)-NH2 và ứng dụng làm xúc tác quang TS. Võ Thế Kỳ
101 Nguyễn Lê Ngọc Minh Thuỳ DHVC14 HH/2021-095 Tổng hợp vật liệu Cr2O3 pha tạp C, N trên nền  MIL-101(Cr)-NH2 và ứng dụng làm xúc tác quang TS. Võ Thế Kỳ
102 Lê Nguyễn Thùy Dương DHHC14B HH/2021-096 Tổng hợp vật liệu Co-doped ZnO trên nền vật liệu MOF và ứng dụng làm xúc tác quang phân hủy tetracycline TS. Võ Thế Kỳ
103 Nguyễn Thị Quế Trân DHHC14A HH/2021-097 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite ZIF-67/GrO và ứng dụng trong xử lý Cr(VI) TS. Võ Thế Kỳ
104 Lê Thị Mỹ Kiều DHHC14B HH/2021-098 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite ZIF-8/GrO và ứng dụng trong xử lý Cr(VI) TS. Võ Thế Kỳ
105 Huỳnh Quốc Nhân DHVC14 HH/2021-100 Tổng hợp vật liệu TiO2 pha tạp Al2O3 và ứng dụng làm xúc tác quang phân hủy chất màu hữu cơ TS. Võ Thế Kỳ
106 Lê Trương Định DHHO14ATT HH/2021-100 Tổng hợp vật liệu TiO2 pha tạp Al2O3 và ứng dụng làm xúc tác quang phân hủy chất màu hữu cơ TS. Võ Thế Kỳ
107 Trần Thị Kiều Oanh DHHO14ATT HH/2021-101 Tổng hợp vật liệu composite UiO-66(Zr)-NH2@polymer và ứng dụng tách loại hợp chất lưu hủy trong nhiên liệu TS. Võ Thế Kỳ
108 Đặng Thị Anh Thư DHHO14ATT HH/2021-102 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ni-doped UiO-66(Zr) ứng dụng xúc tác phân hủy 4-nitrophenol TS. Võ Thế Kỳ
109 Lương Cao Thanh Tùng DHHO14ATT HH/2021-102 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ni-doped UiO-66(Zr) ứng dụng xúc tác phân hủy 4-nitrophenol TS. Võ Thế Kỳ
110 Phạm Lê Quang Hải DHVC14 HH/2021-104 Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp kim loại Ag, Cu đến tính chất và cấu trúc của hạt nano  ZnSe được tổng hợp trong môi trường nước ThS. Bùi Thị Diễm
111 Võ Nguyễn Minh Thư DHVC13A HH/2021-105 Nghiên cứu ảnh hưởng của đồng pha tạp kim loại Al, Cu đến tính chất và cấu trúc của hạt nano  ZnSe được tổng hợp trong môi trường nước ThS. Bùi Thị Diễm
112 Bùi Tá Trọng DHVC14 HH/2021-106 Nghiên cứu tổng hợp chất màu ceramic pigment có cấu trúc spinel ở nhiệt độ thấp ThS. Hoàng Thị Thanh
113 Dư Ngọc Phương DHVC14 HH/2021-106 Nghiên cứu tổng hợp chất màu ceramic pigment có cấu trúc spinel ở nhiệt độ thấp ThS. Hoàng Thị Thanh
114 Huỳnh Nữ Kiều Yến DHVC14 HH/2021-106 Nghiên cứu tổng hợp chất màu ceramic pigment có cấu trúc spinel ở nhiệt độ thấp ThS. Hoàng Thị Thanh
115 Nguyễn Ngọc Lan Phương DHVC14 HH/2021-107 Nghiên cứu biến tính bùn đỏ làm chất xử lý nước thải dệt nhuộm ThS. Trần Thị Lan Anh
ThS. Hoàng Thị Thanh
116 Trần Công Tiến DHVC14 HH/2021-107 Nghiên cứu biến tính bùn đỏ làm chất xử lý nước thải dệt nhuộm ThS. Trần Thị Lan Anh
ThS. Hoàng Thị Thanh
117 Bùi Văn Minh DHVC14 HH/2021-108 Nghiên cứu sử dụng phế phẩm nông nghiệp trong xử lý nước ThS. Hoàng Thị Thanh
118 Nguyễn Chu Trúc Ly DHVC14 HH/2021-108 Nghiên cứu sử dụng phế phẩm nông nghiệp trong xử lý nước ThS. Hoàng Thị Thanh
119 Nguyễn Nhật Trường DHHC14B HH/2021-108 Nghiên cứu sử dụng phế phẩm nông nghiệp trong xử lý nước ThS. Hoàng Thị Thanh
120 Đinh Huy Nguyên DHVC14 HH/2021-109 Nghiên cứu sử dụng dầu vỏ hạt điều để tổng hợp vật liệu nanocomposite ứng dụng xử lý nước ThS. Hoàng Thị Thanh
121 Lê Chí Linh DHVC14 HH/2021-109 Nghiên cứu sử dụng dầu vỏ hạt điều để tổng hợp vật liệu nanocomposite ứng dụng xử lý nước ThS. Hoàng Thị Thanh
122 Đinh Thảo Vy DHHC14B HH/2021-114 Nghiên cứu tổng hợp hồ kháng khuẩn từ vỏ tôm phế thải ứng dụng trong công đoạn hoàn tất vải sau nhuộm ThS. Lê Nhất Thống
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
123 Thái Ngọc Anh Thư DHHC14B HH/2021-114 Nghiên cứu tổng hợp hồ kháng khuẩn từ vỏ tôm phế thải ứng dụng trong công đoạn hoàn tất vải sau nhuộm ThS. Lê Nhất Thống
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
124 Hà Lê Phương Duy DHHC14A HH/2021-115 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình phối liệu sản phẩm tẩy tế bào chết và làm trắng da từ hạt bơ ThS. Lê Nhất Thống
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
125 Nguyễn Thị Ngọc Bích DHHC14A HH/2021-115 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình phối liệu sản phẩm tẩy tế bào chết và làm trắng da từ hạt bơ ThS. Lê Nhất Thống
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
126 Nguyễn Thị Anh Thư DHHC14B HH/2021-116 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình phối liệu các dòng sản phẩm chăm sóc da sử dụng cho Spa từ vỏ thanh long ruột đỏ và ruột trắng ThS. Lê Nhất Thống
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
127 Nguyễn Thị Thu Hồng DHHC14B HH/2021-116 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình phối liệu các dòng sản phẩm chăm sóc da sử dụng cho Spa từ vỏ thanh long ruột đỏ và ruột trắng ThS. Lê Nhất Thống
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
128 Phạm Thị Kiều Nhi DHHC14B HH/2021-117 Nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa của polyphenol từ bã cà phê ứng dụng trong sản phẩm kem dưỡng da chống lão hóa và mặt nạ chống thâm quầng mắt ThS. Lê Nhất Thống
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
129 Tạ Nguyễn Thu Hương DHHC14B HH/2021-117 Nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa của polyphenol từ bã cà phê ứng dụng trong sản phẩm kem dưỡng da chống lão hóa và mặt nạ chống thâm quầng mắt ThS. Lê Nhất Thống
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
130 Nguyễn Hoàng Duy DHHC14B HH/2021-118 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nhuộm màu của quả sim rừng trên vải cotton và tơ tằm ThS. Lê Nhất Thống
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
131 Trần Hoàng Phú DHHC14A HH/2021-118 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nhuộm màu của quả sim rừng trên vải cotton và tơ tằm ThS. Lê Nhất Thống
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
132 Trần Trường Sinh DHVC14 HH/2021-119 Khảo sát hệ dưỡng chất trồng cây thủy canh ThS. Lê Trọng Thành
133 Nguyễn Hồng Đức DHVC14 HH/2021-125 Tính toán, thiết kế mô hình pilot hấp phụ – xúc tác quang phân hủy chất màu hữu cơ trong nước thải công nghiệp ThS. Nguyễn Minh Tiến
TS. Võ Thế Kỳ
134 Nguyễn Ngọc Vân Anh DHHC14A HH/2021-128 Tổng hợp vật liệu khung cơ kim loại Bismuth với hệ dung môi khác nhau, ứng dụng vật liệu xứ lý chất ô nhiễm hữu cơ ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
135 Phạm Bùi Bảo Long DHHC14A HH/2021-129 Ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi Isopropal, Butanol/DMF đến vật liệu khung cơ kim Bismuth, ứng dụng vật liệu xử lý ô nhiễm chất màu trong nước. ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
136 Nguyễn Cảnh Hoàng Duy DHVC14A HH/2021-132 Nghiên cứu sử dụng hệ men màu  nền oxyt đồng ứng dụng lên sản phẩm gốm sứ ThS. Phạm Thành Tâm
137 Nguyễn Thành Tài DHVC14 HH/2021-132 Nghiên cứu sử dụng hệ men màu  nền oxyt đồng ứng dụng lên sản phẩm gốm sứ ThS. Phạm Thành Tâm
138 Bùi Thị Thuỳ Dung DHVC14 HH/2021-133 Nghiên cứu sử dụng hệ men màu  nền oxyt đồng ứng dụng lên sản phẩm gốm sứ ThS. Phạm Thành Tâm
139 Nguyễn Minh Hy DHVC14 HH/2021-134 Nghiên cứu sử dụng hệ men màu  xanh nền oxyt Crôm ứng dụng lên sản phẩm sành trắng ThS. Phạm Thành Tâm
140 Phạm Thị Ngọc Huyền DHVC14 HH/2021-134 Nghiên cứu sử dụng hệ men màu  xanh nền oxyt Crôm ứng dụng lên sản phẩm sành trắng ThS. Phạm Thành Tâm
141 Phan Hữu Thiện DHVC14 HH/2021-135 Nghiên cứu xử lý than bùn làm phân bón hữu cơ sinh học ThS. Phạm Thành Tâm
142 Võ Trạng DHHC14A HH/2021-135 Nghiên cứu xử lý than bùn làm phân bón hữu cơ sinh học ThS. Phạm Thành Tâm
143 Quãng Thị Yến Nhi DHVC14 HH/2021-136 Nghiên cứu sản xuất phân bón NPK nhả chậm kết hợp các nguyên tố siêu vi lượng ThS. Phạm Thành Tâm
144 Bùi Tấn Tài DHVC14 HH/2021-136 Nghiên cứu sản xuất phân bón NPK nhả chậm kết hợp các nguyên tố siêu vi lượng ThS. Phạm Thành Tâm
145 Nguyễn Thị Bích Tuyền DHVC14 HH/2021-136 Nghiên cứu sản xuất phân bón NPK nhả chậm kết hợp các nguyên tố siêu vi lượng ThS. Phạm Thành Tâm
146 Lê Vũ Gia Anh DHH14ATT HH/2021-138 Tính toán, thiết kế nhà máy sản xuất bia ThS. Phạm Văn Hưng
147 Vũ Thị Phương Trang DHHO14ATT HH/2021-139 Quy trình trích ly tinh dầu hương nhu từ hương nhu trắng (Eugenia caryophyllata) bằng cách sử dụng sóng siêu âm và ứng dụng vào dầu gội đầu ThS. Thái Việt Hưng
148 Trần Ngọc Như Ý DHHO14ATT HH/2021-140 Quy trình trích ly tinh dầu tần dày lá từ thân lá cây (Plectranthus amboinicus) bằng cách sử dụng sóng siêu âm và khảo sát ứng dụng ThS. Thái Việt Hưng
149 Lê Thành Đạt DHHO14ATT HH/2021-141 Quy trình trích ly tinh dầu ngò om từ thân lá cây (Limnophila aromatica) bằng cách sử dụng sóng siêu âm và khảo sát ứng dụng ThS. Thái Việt Hưng
150 Phạm Chí Đức DHHO14ATT HH/2021-142 Tính toán, thiết kế phân xưởng sản xuất sơn ThS. Trần Hoài Đức
151 Võ Minh Nhân DHHO14ATT HH/2021-142 Tính toán, thiết kế phân xưởng sản xuất sơn ThS. Trần Hoài Đức
152 Hồ Việt Hưng DHVC14 HH/2021-143 Cải tiến mô hình trao đổi nhiệt quy mô phòng thí nghiệm ThS. Trần Hoài Đức
153 Huỳnh Phát Đạt DHHC14 HH/2021-143 Cải tiến mô hình trao đổi nhiệt quy mô phòng thí nghiệm ThS. Trần Hoài Đức
154 Nguyễn Phi Hùng DHHC14A HH/2021-143 Cải tiến mô hình trao đổi nhiệt quy mô phòng thí nghiệm ThS. Trần Hoài Đức
155 Nguyễn Thị Lệ Quyên DHHC14B HH/2021-144 Nghiên cứu phối liệu Xà bông cục từ bồ hòn và các thảo dược tự nhiên ThS. Trần Hữu Hải
156 Trần Hoàng Lan Anh DHHC14B HH/2021-144 Nghiên cứu phối liệu Xà bông cục từ bồ hòn và các thảo dược tự nhiên ThS. Trần Hữu Hải
157 Bùi Thị Mỹ Hoa DHHC14B HH/2021-145 Nghiên cứu phối liệu nước súc miệng kháng khuẩn từ các tinh dầu tự nhiên ThS. Trần Hữu Hải
158 Lê Võ Khắc Chung DHHC14A HH/2021-145 Nghiên cứu phối liệu nước súc miệng kháng khuẩn từ các tinh dầu tự nhiên ThS. Trần Hữu Hải
159 Nguyễn Hoàng Khang DHHC14B HH/2021-146 Nghiên cứu biến tính đất sét (bentonite) làm chất tạo lì cho son ThS. Trần Hữu Hải
160 Nguyễn Anh Hội DHHC14A HH/2021-146 Nghiên cứu biến tính đất sét (bentonite) làm chất tạo lì cho son ThS. Trần Hữu Hải
161 Nguyễn Thị Diễm Hân DHHC14B HH/2021-147 Nghiên cứu phối liệu nước rửa chén sinh học từ bồ hòn và thảo dược tự nhiên ThS. Trần Hữu Hải
162 Nguyễn Thị Kiều Diễm DHHC14B HH/2021-147 Nghiên cứu phối liệu nước rửa chén sinh học từ bồ hòn và thảo dược tự nhiên ThS. Trần Hữu Hải
163 Phạm Phi Tùng DHVC14 HH/2021-148 Tổng hợp và sử dụng lưu chất có từ tính (Ferrofluid) vào quá trình xử lý vi nhựa trong nước cấp ThS. Trần Thị Lan Anh
164 Võ Thị Huyền Trang DHVC14 HH/2021-148 Tổng hợp và sử dụng lưu chất có từ tính (Ferrofluid) vào quá trình xử lý vi nhựa trong nước cấp ThS. Trần Thị Lan Anh
165 Võ Thị Kim Tuyền DHVC14 HH/2021-148 Tổng hợp và sử dụng lưu chất có từ tính (Ferrofluid) vào quá trình xử lý vi nhựa trong nước cấp ThS. Trần Thị Lan Anh
166 Luyện Thị Thu Hà DHHC14B HH/2021-149 Tổng hợp vật liệu nano composite mới có khả năng phân huỷ sinh học  được sử dụng  trong xử lý nước thải, nước cấp ThS. Trần Thị Lan Anh
167 Ngô Thị Kim Thu DHHC14B HH/2021-149 Tổng hợp vật liệu nano composite mới có khả năng phân huỷ sinh học  được sử dụng  trong xử lý nước thải, nước cấp ThS. Trần Thị Lan Anh
168 Trần Hoài Dương DHHC14B HH/2021-149 Tổng hợp vật liệu nano composite mới có khả năng phân huỷ sinh học  được sử dụng  trong xử lý nước thải, nước cấp ThS. Trần Thị Lan Anh
169 Lê Nguyễn Thanh Hải DHHC14A HH/2021-150 Tính toán và thiết kế nhà máy sản xuất kem đánh răng ThS. Trương Văn Minh
170 Trần Tấn Tài DHHO14ATT HH/2021-151 Tính toán và thiết kế nhà máy sản xuất xi măng ThS. Trương Văn Minh
171 Lê Đình Nguyễn DHHC14A HH/2021-152 Tính toán và thiết kế nhà máy sản xuất dầu gội đầu ThS. Trương Văn Minh
172 Ngô Thị Kim Ngân DHHC14A HH/2021-153 Nghiên cứu cải tiến hệ thống thiết bị sản xuất nước rửa tay xịt khuẩn thành thiết bị sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm xịt khuẩn và chăm sóc cá nhân có nguồn gốc từ thiên nhiên ThS. Trương Văn Minh
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
173 Nguyễn Khoa Đăng DHHC14A HH/2021-153 Nghiên cứu cải tiến hệ thống thiết bị sản xuất nước rửa tay xịt khuẩn thành thiết bị sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm xịt khuẩn và chăm sóc cá nhân có nguồn gốc từ thiên nhiên ThS. Trương Văn Minh
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
174 Nguyễn Thị Khánh Vy DHHC14B HH/2021-153 Nghiên cứu cải tiến hệ thống thiết bị sản xuất nước rửa tay xịt khuẩn thành thiết bị sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm xịt khuẩn và chăm sóc cá nhân có nguồn gốc từ thiên nhiên ThS. Trương Văn Minh
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
175 Nguyễn Thị Kim Chi DHHC14B HH/2021-153 Nghiên cứu cải tiến hệ thống thiết bị sản xuất nước rửa tay xịt khuẩn thành thiết bị sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm xịt khuẩn và chăm sóc cá nhân có nguồn gốc từ thiên nhiên ThS. Trương Văn Minh
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
176 Nguyễn Thụy Kim Trúc DHHC14B HH/2021-153 Nghiên cứu cải tiến hệ thống thiết bị sản xuất nước rửa tay xịt khuẩn thành thiết bị sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm xịt khuẩn và chăm sóc cá nhân có nguồn gốc từ thiên nhiên ThS. Trương Văn Minh
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
177 Vũ Minh Quân DHHC14B HH/2021-153 Nghiên cứu cải tiến hệ thống thiết bị sản xuất nước rửa tay xịt khuẩn thành thiết bị sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm xịt khuẩn và chăm sóc cá nhân có nguồn gốc từ thiên nhiên ThS. Trương Văn Minh
TS. Phạm Thị Hồng Phượng
178 Huỳnh Ngọc Hà DHHC14A HH/2021-154 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano silica từ nguồn sinh khối ThS. Võ Uyên Vy
179 Trần Thị Mỹ Ngọc DHHC14A HH/2021-155 Nghiên cứu biến tính nano silica xốp từ vỏ trấu bằng Gelatin và xác định hàm lượng nhóm amino góp phần làm tăng hiệu quả mang thuốc chống ung thư. ThS. Võ Uyên Vy
180 Đỗ Hoàng Khải DHHC14A HH/2021-156 Nghiên cứu biến tính nano silica xốp bằng Chitosan và xác đinh hàm lượng nhóm amino góp phần làm tăng hiệu quả mang thuốc Doxorubicin ThS. Võ Uyên Vy
181 Nguyễn Thị Yến Nhi DHHC14A HH/2021-157 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt nano silica xốp làm từ vỏ trấu ThS. Võ Uyên Vy
182 Đinh Quý Anh DHHC14A HH/2021-232 Tính toán và thiết kế nhà máy sản xuất vỏ xe gắn máy, mô tô với năng suất 50.000 chiếc/năm. ThS. Trương Văn Minh
183 Nguyễn Lê Linh Vy DHHD14 HD/2021-158 Điều chế sáp và nến thơm từ mỡ cá da trơn TS. Đỗ Quý Diễm
184 Phan Văn Đức Lợi DHHO14ATT HD/2021-158 Điều chế sáp và nến thơm từ mỡ cá da trơn TS. Đỗ Quý Diễm
185 Võ Đăng Khoa DHVC14 HD/2021-158 Điều chế sáp và nến thơm từ mỡ cá da trơn TS. Đỗ Quý Diễm
186 Vương Nghĩa Thành DHVC14 HD/2021-159 Xây dựng phương pháp xác định nối đôi trong nguyên liệu và sản phẩm của quá trình sản xuất biodiesel theo hướng phân tích xanh: Dùng quang phổ và tác nhân Br2 TS. Đỗ Quý Diễm
187 Ngô Tường Quế Trân DHHO14ATT HD/2021-160 Nghiên cứu phương pháp tái chế rác thải từ công nghiệp sản xuất nệm bằng nhiệt TS. Đỗ Quý Diễm
188 Trần Thị Mỹ Kim DHHO14ATT HD/2021-160 Nghiên cứu phương pháp tái chế rác thải từ công nghiệp sản xuất nệm bằng nhiệt TS. Đỗ Quý Diễm
189 Võ Phạm Hoàng Long DHVC14 HD/2021-160 Nghiên cứu phương pháp tái chế rác thải từ công nghiệp sản xuất nệm bằng nhiệt TS. Đỗ Quý Diễm
190 Nguyễn Văn Trúc DHHD13A HD/2021-162 Tổng hợp nhiên liệu nhũ từ biodiesel điều chế từ mỡ cá da trơn TS. Đỗ Quý Diễm
191 Phạm Văn Trường DHHD14 HD/2021-163 Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Co/Alumina cho phản ứng dry reforming methane: Khảo sát ảnh hưởng của chất xúc tiến đến hoạt tính của xúc tác TS. Bạch Thị Mỹ Hiền
192 Lê Phạm Hồng Thịnh DHHD14 HD/2021-166 Tính toán mô phỏng quá trình chưng cất dầu thô ThS. Khưu Châu Quang
193 Chu Thị Mỹ Hạnh DHHD14 HD/2021-168 Nghiên cứu tổng hợp mỡ bò Lithium ThS. Nguyễn Hoàng Minh
194 Phạm Lê Quang Lộc DHHD14 HD/2021-168 Nghiên cứu tổng hợp mỡ bò Lithium ThS. Nguyễn Hoàng Minh
195 Võ Tấn Nghĩa DHHD14A HD/2021-168 Nghiên cứu tổng hợp mỡ bò Lithium ThS. Nguyễn Hoàng Minh
196 Lê Quang Minh DHHD14 HD/2021-169 Nghiên cứu tổng hợp chất lỏng nano từ tính bền nhiệt để cải thiện tính dính ướt của đá vỉa Oligocene mỏ Bạch Hổ ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu ThS. Nguyễn Thị Liễu
197 Nguyễn Văn Thìn DHHD14 HD/2021-169 Nghiên cứu tổng hợp chất lỏng nano từ tính bền nhiệt để cải thiện tính dính ướt của đá vỉa Oligocene mỏ Bạch Hổ ứng dụng trong tăng cường thu hồi dầu ThS. Nguyễn Thị Liễu
198 Phan Thị Phi Yến DHHC14B HD/2021-171 Tổng hợp vật liệu Bi- BTC/MgFe2O4 và ứng dụng làm xử lý ô nhiễm hữu cơ. Ths. Phạm Hoàng Ái Lệ
199 Trần thị vi DHHO14B HD/2021-172 Tổng hợp vật liệu Bi-BTC/C composite và ứng dụng làm xử lý ô nhiễm hữu cơ. ThS. Phạm Hoàng Ái Lệ
200 Nguyễn Công Doanh DHHD14 HD/2021-175 Tổng hợp dầu epoxy sinh học theo phương pháp xanh ThS. Trần Thị Hồng
201 Nguyễn Thành Luân DHHD14 HD/2021-175 Tổng hợp dầu epoxy sinh học theo phương pháp xanh ThS. Trần Thị Hồng
202 Bùi Danh Đức DHHD13A HD/2021-176 Tổng hợp dầu gốc sinh học theo phương pháp xanh ThS. Trần Thị Hồng
203 Ngô Minh Quân DHHD14 HD/2021-176 Tổng hợp dầu gốc sinh học theo phương pháp xanh ThS. Trần Thị Hồng
204 Phan Đình Chinh DHHD13A HD/2021-176 Tổng hợp dầu gốc sinh học theo phương pháp xanh ThS. Trần Thị Hồng
205 Huỳnh Nhất Linh DHHD14 HD/2021-177 Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu DO nhũ tương dưới quy mô phòng thí nghiệm ThS. Trần Thị Hồng
206 Nguyễn Văn Thắng DHHD14 HD/2021-177 Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu DO nhũ tương dưới quy mô phòng thí nghiệm ThS. Trần Thị Hồng
207 Bùi Thị Hồng Ngọc DHHD14 HD/2021-178 Nghiên cứu tổng hợp xăng sinh học ThS. Trần Thị Hồng
208 Nguyễn Thành Lâm DHHD14 HD/2021-178 Nghiên cứu tổng hợp xăng sinh học ThS. Trần Thị Hồng
209 Nguyễn Hải Long DHHD14 HD/2021-179 Nghiên cứu tận dụng nguồn phụ phẩm mỡ cá da trơn tại Việt Nam, tổng hợp dầu sinh học (bio-diesel) ThS. Trần Thị Hồng
210 Lê Hoàng Luân DHHO12B HD/2021-179 Nghiên cứu tận dụng nguồn phụ phẩm mỡ cá da trơn tại Việt Nam, tổng hợp dầu sinh học (bio-diesel) ThS. Trần Thị Hồng
211 Trần Minh Tuấn DHPT14A PT/2021-181 Tổng hợp vật liệu composite ZIF-8/bã mía từ tính và ứng dụng loại bỏ kháng sinh/chất hữu cơ PGS.TS Nguyễn Văn Cường
212 Nguyễn Thị Mai Tuyền DHPT14 PT/2021-189 Thẩm định quy trình phân tích hàm lượng Arsenic trong gạo bằng phương pháp HG-AAS TS. Đỗ Thị Long
213 Phạm Quốc Trà DHPT14 PT/2021-189 Thẩm định quy trình phân tích hàm lượng Arsenic trong gạo bằng phương pháp HG-AAS TS. Đỗ Thị Long
214 Lê Thị Mộng Thúy DHPT14 PT/2021-190 Thẩm định quy trình phân tích hàm lượng Arsenic trong hải sản bằng phương pháp HG-AAS TS. Đỗ Thị Long
215 Nguyễn Ánh Minh DHPT14A PT/2021-190 Thẩm định quy trình phân tích hàm lượng Arsenic trong hải sản bằng phương pháp HG-AAS TS. Đỗ Thị Long
216 Nguyen Thi Mai DHPT13A PT/2021-191 Phân tích đồng thời paracetamol, caffein và codein trong dược phẩm bằng phương pháp phổ đạo hàm UV-VIS. TS. Đỗ Thị Long
217 Tăng Thị Trúc Phương DHPT14 PT/2021-191 Phân tích đồng thời paracetamol, caffein và codein trong dược phẩm bằng phương pháp phổ đạo hàm UV-VIS. TS. Đỗ Thị Long
218 Dương Trường Giang DHPT14 PT/2021-192 Nghiên cứu ứng dụng hạt nano Au tổng hợp xanh từ dịch chiếc La Hán Quả làm cảm biến định lượng cation Pb(II) và xúc tác cho phản ứng chuyển hóa chất hữu cơ TS. Đoàn Văn Đạt
219 Lê Thị Tường Vy DHPT14 PT/2021-193 Tổng hợp xanh nano Au, Ag tích hợp trên polymer PSMA từ dịch chiết Nhục Thung Dung, ứng dụng làm cảm biến định lượng Pb(II) trong dung dịch và làm xúc tác chuyển hóa chất hữu cơ TS. Đoàn Văn Đạt
220 Phạm Quốc Huy DHPT14 PT/2021-194 Nghiên cứu ứng dụng nano Au tổng hợp xanh từ dịch chiết nấm Ngọc Cẩu trong định lượng glucose và làm vật liệu xúc tác chuyển hóa chất hữu cơ TS. Đoàn Văn Đạt
221 Phan Thị Như Huỳnh DHPT14 PT/2021-196 Tổng hợp xanh nano Au, Ag từ dịch chiết nấm Lim Xanh ứng dụng đa chức năng cho xúc tác, kháng khuẩn và xác định so màu các ion Fe (III) TS. Đoàn Văn Đạt
222 Nguyễn Tiến Thông DHPT14 PT/2021-197 Tổng hợp xanh nano Au, Ag từ dịch chiết hoa Ngâu, ứng dụng làm vật liệu xúc tác chuyển hóa chất hữu cơ và định lượng cation Fe(III) trong dung dịch. TS. Đoàn Văn Đạt
223 Lê Phúc Thiện DHHC14A PT/2021-199 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano trên cơ sở ZnO, ứng dụng hấp phụ Pb2+ trong  nước TS. Lưu Thị Việt Hà
TS. Trần Thị Thanh Thúy
224 Nguyễn Ngọc Minh Châu DHPT14 PT/2021-202 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích chloramphenicol trong nước TS. Nguyễn Quốc Thắng
225 Nguyễn Gia Bảo DHPT14 PT/2021-203 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích nitrate thực phẩm chế biến TS. Nguyễn Quốc Thắng
226 Hồ Thị Tuyết Nhi DHPT14 PT/2021-204 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích nitrite trong thực phẩm chế biến TS. Nguyễn Quốc Thắng
227 Hứa Ngô Minh Nguyên DHPT14 PT/2021-205 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích nitroasmin trong thực phẩm chế biến TS. Nguyễn Quốc Thắng
228 Nguyễn Uyên Bảo Ngọc DHPT14 PT/2021-206 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích dạng arsen trong cá bằng phương pháp phổ nguyênt ử TS. Nguyễn Quốc Thắng
229 Nguyễn Thanh Thảo DHPT14 PT/2021-207 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích dạng arsen trong cá bằng HPIC TS. Nguyễn Quốc Thắng
230 Trần TIến Anh DHPT14 PT/2021-208 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích kim loại nặng trong thuốc đông y TS. Nguyễn Quốc Thắng
231 Phan Hồ Phương Duy DHPT14 PT/2021-209 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích insulin trong máu TS. Nguyễn Quốc Thắng
232 Nguyễn Quốc Trường Sơn DHPT14 PT/2021-210 Khảo sát điều kiện phân tích và thẩm định quy trình phân tích Ivabradine trong dược phẩm TS. Nguyễn Quốc Thắng
233 Phạm Hồng Phúc DHPT14 PT/2021-212 Khảo sát điều kiện chiết và thẩm định quy trình chiết phức của kim loại từ dung dịch TS. Nguyễn Quốc Thắng
234 Ngô Thị Mỹ Duyên DHPT14 PT/2021-213 Tổng hợp vật liệu polymer chọn lọc cho hoạt chất chlorpyrifos bằng kỹ thuật in dấu phân tử, ứng dụng xác định trong ớt chuông Đà Lạt bằng phương pháp GC TS. Nguyễn Văn Trọng
235 Nguyễn Văn Lợi DHPT14 PT/2021-213 Tổng hợp vật liệu polymer chọn lọc cho hoạt chất chlorpyrifos bằng kỹ thuật in dấu phân tử, ứng dụng xác định trong ớt chuông Đà Lạt bằng phương pháp GC TS. Nguyễn Văn Trọng
236 Nguyễn Thị Lệ Hoa DHPT14 PT/2021-214 Tổng hợp vật liệu polymer chọn lọc cho hoạt chất rutin bằng kỹ thuật in dấu phân tử, ứng dụng xác định trong hoa hòe bằng phương pháp HPLC TS. Nguyễn Văn Trọng
237 Nguyễn Thị Mỹ Nương DHPT14 PT/2021-214 Tổng hợp vật liệu polymer chọn lọc cho hoạt chất rutin bằng kỹ thuật in dấu phân tử, ứng dụng xác định trong hoa hòe bằng phương pháp HPLC TS. Nguyễn Văn Trọng
238 Huỳnh Thị Mỹ Huyền DHPT14 PT/2021-217 Xác định hàm lượng nhóm amino có trong nano silica biến tính góp phần làm tăng hiệu quả mang thuốc chống ung thư. TS. Trần Thị Thanh Thúy
ThS. Võ Uyên Vy
239 Vũ Thị Huyền Châm DHPT14 PT/2021-218 So sánh hàm lượng thuốc chống ung thư 5-Fluorouracil, Doxorubicin chứa trong nano silica xốp đã biến tính TS. Trần Thị Thanh Thúy
ThS. Võ Uyên Vy
240 Kiều Hoài Sang DHPT14 PT/2021-221 Tổng hợp và Phân tích đặc trưng hóa lý vật liệu ZnO-Cu hiệu quả cao trong phân hủy các hợp chất hữu cơ ô nhiễm môi trường TS. Văn Thanh Khuê
241 Phạm Thị Ngọc Nhung DHPT14 PT/2021-221 Tổng hợp và Phân tích đặc trưng hóa lý vật liệu ZnO-Cu hiệu quả cao trong phân hủy các hợp chất hữu cơ ô nhiễm môi trường TS. Văn Thanh Khuê
242 Nguyễn Thị Mỹ Linh DHPT13A PT/2021-222 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xúc tác quang của vật liệu Bi2S3@ZnCo2O4 xử lý thuốc nhuộm hoạt tính ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
243 Lê Hoàng Trinh DHHC15 PT/2021-223 Điều chế vật liệu xúc tác quang Graphit@ZnCo2O4 ứng dụng xử lý ô nhiễm hữu cơ ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
244 Nguyễn Ngọc Hoàng Long DHHO14ATT PT/2021-223 Điều chế vật liệu xúc tác quang Graphit@ZnCo2O4 ứng dụng xử lý ô nhiễm hữu cơ ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
245 Mai Vũ Hạnh Nguyên DHPT13A PT/2021-224 Khảo sát các tố ảnh hưởng đến quá trình xúc tác quang của vật liệu LiCoO2 xử lý thuốc nhuộm hoạt tính ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ
246 Trần Thị Mỹ Duyên DHPT14 PT/2021-227 Khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến việc xác định tổng hàm lượng Crom trong nước thải bằng phương pháp trắc quang ThS. Hồ Văn Tài
247 Hoàng Thị Hồng Nhung DHHC14A PT/2021-229 Phát triển và ứng dụng phương pháp phân tích hình ảnh để đánh giá chất lượng sản phẩm giấy và dệt – nhuộm ThS. Nguyễn Hữu Trung
248 Lương thị thuỳ trang DHHC14A PT/2021-229 Phát triển và ứng dụng phương pháp phân tích hình ảnh để đánh giá chất lượng sản phẩm giấy và dệt – nhuộm ThS. Nguyễn Hữu Trung
249 Trần Thị Tiết Phương DHHC14B PT/2021-229 Phát triển và ứng dụng phương pháp phân tích hình ảnh để đánh giá chất lượng sản phẩm giấy và dệt – nhuộm ThS. Nguyễn Hữu Trung
250 Vũ Thị Mai Chi DHPT14 PT/2021-230 Tối ưu hóa quy trình phân tích kim loại nặng bằng phương pháp AAS và ứng dụng trong xử lí kim loại nặng bằng MOFs. ThS. Vũ Thị Hoa
251 Trần Thị Ngọc Hương DHPT14 PT/2021-231 Tối ưu hóa quy trình phân tích hàm lượng kháng sinh bằng phương pháp HPLC và ứng dụng trong xử lí kháng sinh bằng MOFs. ThS. Vũ Thị Hoa
252 Vũ Thị Hồng Nhung DHPT14 PT/2021-231 Tối ưu hóa quy trình phân tích hàm lượng kháng sinh bằng phương pháp HPLC và ứng dụng trong xử lí kháng sinh bằng MOFs. ThS. Vũ Thị Hoa
Đơn vị liên kết