TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mở lớp học lại môn GDQP và môn GDTC cho sinh viên tín chỉ
09/10/2017
Trung tâm GDQP&TC tiếp tục mở lớp học lại môn GDQP 1, GDQP 2 cho sinh viên các khóa có nhu cầu học lại như sau :
Đối tượng : Sinh viên các khóa: CĐ 16 và ĐH10,11,12 ( chính quy và tiên tiến)
Môn học : GDQP1 và GDQP2
Thời gian đăng ký : Từ 9/10/2017 đến 31/10/2017
Thời gian đóng học phí : Sau khi đăng ký đến 3/11/2017
Thời gian học : Từ 6/11/2017 đến 30/03/2018
Nơi đăng ký : Sinh viên đăng ký trên Web trường hoặc liên hệ tại VP Trung tâm GDQP&TC – Tầng trệt nhà V
Đơn vị liên kết