TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Link đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 7/2021
04/10/2021

Trong thời gian trường chưa cho phép sinh viên, học viên và phụ huynh vào trường, Khoa sẽ gửi bản scan giấy CNTN tạm thời cho sinh viên đã tốt nghiệp ở đợt tháng 7/2021 cho đến khi có thông báo mới

Nhấn vào link khai báo thông tin: NHẬN GIẤY CNTN THÁNG 7/2021

  • Thời gian nhận bản scan qua email: trong vòng 1 tuần – sau khi Khoa nhận thông tin đăng ký
Đơn vị liên kết