TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Link đăng ký in bảng điểm, bản scan có mộc đỏ của trường
04/10/2021

Khoa mở đường link đăng ký in bảng điểm trực tuyến cho sinh viên, phục vụ chỉ trong mùa nghỉ do dịch bệnh Covid-19; nếu có thông báo quay trở lại làm việc bình thường, thì link này sẽ vô hiệu hóa và SV phải vào trường để nhận.

Các bạn nhấn vào: ĐĂNG KÝ IN BẢNG ĐIỂM

  • Chỉ áp dụng: cho SV từ K13 trở về trước hoặc SV xin học bổng (có gửi kèm thông báo xét học bổng)
  • Thời gian trả bảng điểm scan: cuối ngày thứ 6 hoặc thứ 2 hàng tuần qua email
  • Chốt danh sách nhận đăng ký: trước mỗi thứ năm hàng tuần
Đơn vị liên kết