TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Lịch trực văn phòng khoa ngoài giờ, HK2 (2019-2020)
13/05/2020

Để hỗ trợ tốt nhất cho việc học tập của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2019-2020. Khoa công nghệ Hóa học bố trí người trực để xử lý các yêu cầu của sinh viên cho các lớp ngoài giờ hành chính như sau:

STT Họ và tên người trực Chức vụ Thứ Buổi/ thời gian Phòng trực Số điện thoại
1 Nguyễn Văn Cường Trưởng khoa Tối 16h30 – 20h F2.10 0985778692
2 Nguyễn Hữu Trung Phó khoa Ba Tối 16h30 – 20h F1.10 0913820426
3 Lê Ánh Tuyết Giáo vụ Hai Tối 16h30 – 20h F3.06 0903623335
4 Đặng Thị Hồng Nhung Giáo vụ Năm Tối 16h30 – 20h F1.10 0909911539
5 Trần Nguyễn Minh Ân Phó khoa Sáu Tối 16h30 – 20h F3.06 0939866186
6 Nguyễn Thị Tố Minh PTN Bảy Sáng 7h30 – 11h00 F1.02 0903785253
7 Hồ Ngọc Nga PTN Bảy Chiều 13h – 16h30 F1.02 0945847588

 

Đơn vị liên kết