TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Lịch thi tốt nghiệp và mốc thời gian thi tốt nghiệp tháng 12/2018
06/12/2018

Lịch thi tốt nghiệp tháng 12/2018

Lớp Số lượng Môn thi Giờ thi Ngày thi Phòng thi Giảng viên coi thi
NCHO9A 1 Chính trị 7h30 15/12/2018 D9.02 Nguyễn Trọng Tăng
NCHO9A 1 Lý thuyết chuyên ngành 13h00 15/12/2018 D9.02 Nguyễn Trọng Tăng
NCHO9A 1 Thực hành chuyên ngành 8h00 17/12/2018 F0.05 Hoàng Minh Sơn

Mốc thời gian thi tốt nghiệp tháng 12/2018

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết