TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Lịch thi tốt nghiệp cao đẳng nghề đợt tháng 1/2021
29/12/2020
TT Môn thi Lớp Số lượng dự thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi
1 Chính trị NCHO8A 1 09/01/2021 7h30 D9.01
2 Lý thuyết chuyên ngành NCHO8A 1 09/01/2021 13h30 D9.01
3 Thực hành chuyên ngành NCHO8A 1 11/01/2021 7h30 F0.03

Sinh viên phải đem theo khi đi thi gồm:

  • CMND/ passport/ thẻ căn cước công dân
  •  Thẻ sinh viên
Đơn vị liên kết