TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Lịch thi lại cuối kỳ môn Hóa hữu cơ, lớp NCTP10A ghép 420300110801, Hk2 (2019-2020)
26/08/2020

Lịch thi lại lần 2 cuối kỳ môn Hóa hữu cơ, lớp NCTP10A ghép lớp 420300110801

Tên lớp: HL_NCTP10A_gh_420300110801

Giảng viên dạy: Cô Thanh Nhã

Ngày thi lần 2: lúc 8h ngày 04/9/2020 phòng F3.02

Sinh viên phải đóng học phí thi lại trước 16h30 ngày 03/9/2020

Sinh viên không tham gia thi lại lần 2 sẽ bị điểm “0” của môn này và phải đăng ký học lại vào đợt sau.

Đơn vị liên kết