TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Lịch học của lớp ít, lớp đặc biệt trong tháng 10/2019 và thông báo đóng tiền
04/10/2019

Được sự phê duyệt của BGH và P.ĐT, Khoa đã mở các lớp học ít thời gian, lớp đặc biệt cho các sinh viên sắp hết thời hạn học tập tại trường.

  • Sinh viên đã đăng ký học lớp ít phải đóng tiền học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/10/2019, sau thời gian trên Khoa và phòng Đào tạo sẽ không giải quyết trường hợp đóng phí muộn bị đẩy ra khỏi LHP
  • Sinh viên bắt buộc đi học đủ tất cả các buổi học theo lịch công bố, vắng 1 buổi sẽ bị GV cấm thi
  • Sinh viên phải tham dự đẩy đủ các bài thi thường kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ. 
STT Mã lớp Môn học SS Thứ Từ tiết Đến tiết Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Giảng viên
Lop it_DHHD9_CNCBK
1 420300324701 Công nghệ chế biến khí 2 6 12 14 11/10/2019 25/10/2019 Nguyễn Hoàng Minh
Lop it_DHHD9_CNHD
1 420300431501 Công nghệ hóa dầu 3 2 12 14 14/10/2019 28/10/2019 Trần Thị Hồng
Lop it_DHHO10AVL_CSTKTBHC
1 421600902101 Cơ sở thiết kế và chế tạo thiết bị hóa chất 3 8 6 8 13/10/2019 20/10/2019 Phạm Văn Hưng
2 420300719201
3 428800902101
Lop it_DHHO11BVL_QTTBCNHH
1 428801126901 Các quá trình thiết bị công nghệ Hóa học 1 6 12 14 11/10/2019 25/10/2019 Phạm Văn Hưng
Lop it_DHHO9_HPT
1 420300718702 Hóa phân tích 2 8 6 8 13/10/2019 27/10/2019 Trần Thị Thanh Thúy

Danh sách sinh viên học lớp ít

STT Mã SV Họ và tên Lớp Trạng thái Tên môn học
1 15123781 Ngô Lê Công Hòa DHHO11BVL Học lại Các quá trình thiết bị công nghệ Hóa học
2 13049811 Thạch Hiếu Trung DHHD9A Học lại Hóa phân tích
3 13057901 Nguyễn Văn Lâm DHHO9A
4 13041181 Lê Trung Trực DHHD9A Học mới Công nghệ chế biến khí
5 13046431 Đàm Anh Tú DHHD9A Học lại
6 14145751 Lê Sơn Hậu DHHO10AVLN Học lại Cơ sở thiết kế và chế tạo thiết bị hóa chất
7 15123781 Ngô Lê Công Hòa DHHO11BVL
8 13041181 Lê Trung Trực DHHD9A Học mới
9 13046431 Đàm Anh Tú DHHD9A Học mới Công nghệ hóa dầu
10 13041181 Lê Trung Trực DHHD9A
11 13049811 Thạch Hiếu Trung DHHD9A
Đơn vị liên kết